Aufgrund einer technischen Störung sind wir telefonisch nicht erreichbar. Bitte senden Sie Ihr Anliegen an vertrieb@roto-frank.com
Skip to the main content.

Polityka prywatności


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie Roto oraz naszymi produktami i usługami. Ponieważ zależy nam, by czuli się Państwo bezpiecznie i komfortowo, odwiedzając naszą stronę internetową, bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych oraz poufne obchodzenie się z nimi.

Dlatego dajemy Państwu do wglądu niniejsze informacje o ochronie danych osobowych, aby wyjaśnić, kiedy i jakie dane zapisujemy oraz w jakim celu je wykorzystujemy - oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych

 

Dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego
Roto Frank Holding AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Niemcy

reprezentowany przez Zarząd

Dr Eckhard Keill

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Zapytania należy kierować na powyższy adres z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

 

Podstawowe informacje
Po uzyskaniu dostępu do naszej strony internetowej, nasz serwer internetowy automatycznie zbiera informacje. Obejmuje to rodzaj przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych, adres IP, stronę internetową, z której przekierowano użytkownika, podstrony, które użytkownik odwiedza w naszej witrynie oraz datę i czas trwania wizyty. Niektóre z tych informacji są zapisane w plikach cookie przechowywanych na urządzeniu użytkownika. Czasami jest to konieczne ze względów technicznych, czasami z góry prosimy o wyrażenie zgody.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podczas korzystania z tej witryny dane osobowe użytkownika są przetwarzane w oparciu o różne podstawy prawne.

Podstawa prawna przetwarzania wymaganych danych osobowych, np. adresu IP, wynika z naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zależy nam na tym, abyśmy mogli prezentować zawartość tej witryny. Celem przetwarzania jest umożliwienie prezentowania tej strony internetowej i zagwarantowanie jej prawidłowego wyglądu. Obejmuje to również danie użytkownikowi wyboru, co do plików cookie, które mają być wykorzystywane, oraz jakie informacje o użytkowniku uzyskujemy.

 

Cookiebot
Dlatego korzystamy z usług firmy Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania (Cookiebot). Więcej informacji na temat obsługi przesłanych danych można znaleźć w Polityce prywatności firmy Cookiebot.

Użytkownik może zapobiec przetwarzaniu swoich danych przez Cookiebot, dezaktywując obsługę JavaScript w swojej przeglądarce lub używając narzędzia blokującego skrypty. Narzędzie takie można pobrać np. ze strony noscript.net. Nie będziemy jednakże mogli już rejestrować preferencji użytkownika, jeśli JavaScript zostanie zdezaktywowany.

 

Google Analytics
Dodatkowe dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. Celem jest uzyskanie informacji o tym, w jaki sposób użytkownik odwiedza naszą witrynę i jaki jest jej zasięg.

W tym celu korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieciowej firmy Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Podmiotem odpowiedzialnym za użytkowników w UE / EOG i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.
Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tej stronie, adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przesyłany na serwery Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach.
Jeżeli ma miejsce takie przekazywanie danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, odbywa się to zawsze w sposób zaszyfrowany i na podstawie odpowiednich gwarancji zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych w myśl art. 44 i nast. RODO.

Adres IP przesłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Firma Google będzie korzystała z tych informacji w imieniu operatora tej strony internetowej w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia operatorowi innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. W tych celach leży nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych przez Google Analytics.
Dane przesłane przez nas i powiązane z plikami cookie lub identyfikatorami użytkownika (np. User-ID) są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Usuwanie danych, których okres przechowywania wygasł, następuje automatycznie raz w miesiącu.

Użytkownik może zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz uniemożliwić przetwarzanie tych danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Pliki cookie rezygnacji uniemożliwiają przyszłe gromadzenie danych podczas odwiedzania tej witryny. Aby zapobiec gromadzeniu danych przez Universal Analytics na różnych urządzeniach, należy zrezygnować ze wszystkich używanych systemów. Kliknij tutaj, aby zastosować plik cookie rezygnacji:

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków korzystania z Google Analytics i ochrony danych w Google, wejdź na stronę https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ lub https://policies.google.com/?hl=en .