Aufgrund einer technischen Störung sind wir telefonisch nicht erreichbar. Bitte senden Sie Ihr Anliegen an vertrieb@roto-frank.com
Skip to the main content.

Privatumo politika


Dėkojame, kad apsilankėte mūsų svetainėje ir domitės bendrove „Roto“, jos produktais ir paslaugomis. Kad lankydamiesi mūsų svetainėje jaustumėtės saugiai ir patogiai, mes labai rimtai vertiname jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialų jų tvarkymą.

Pateikdami šią informaciją apie duomenų apsaugą, norėtume jus informuoti apie tai, kada ir kokius duomenis išsaugome ir kam juos naudojame – žinoma, laikydamiesi galiojančių duomenų apsaugos taisyklių.
 

Duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys
 
„Roto Frank Holding AG“
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

atstovaujama valdybos

Dr. Eckhard Keill

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys
Užklausos turi būti siunčiamos pirmiau nurodytu adresu su prierašu „Duomenų apsaugos pareigūnui“.
 

Esminė informacija
Kai prisijungiate prie mūsų interneto svetainių, mūsų interneto serveris automatiškai renka informaciją. Tai apima duomenis apie žiniatinklio naršyklės tipą, naudojamą operacinę sistemą, interneto paslaugų teikėjo domeną, IP adresą, svetainę, iš kurios patekote pas mus, puslapius, kuriuose lankotės mūsų svetainėje, ir apsilankymo datą bei trukmę. Dalis šios informacijos įrašoma į slapukus, saugomus jūsų kompiuteryje. Kartais tai yra būtina techniškai, kartais iš anksto prašome jūsų sutikimo.
 

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Kai naudojatės šia svetaine, jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis įvairiais teisiniais pagrindais.

Reikiamų asmens duomenų, pavyzdžiui, jūsų IP adreso, tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Mūsų interesas yra galimybė jums pateikti šios svetainės turinį. Duomenų tvarkymo tikslas – sukurti sąlygas naudotis šia svetaine ir užtikrinti, kad pateikiamoje svetainėje nebūtų klaidų. Tai apima ir jūsų galimybę pasirinkti, kurie slapukai bus nustatyti ir kokią informaciją apie jus sužinosime.
 

„Cookiebot“
Šiuo tikslu naudojamės „Cybot A/S“ (Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Danija) paslaugomis (paslauga „Cookiebot“).Daugiau informacijos apie perduodamų duomenų tvarkymą rasite čia: Privatumo politika, „Cookiebot“.

Galite neleisti „Cookiebot“ tvarkyti jūsų duomenų išjungdami „JavaScript“ savo naršyklėje arba naudodami scenarijų blokatorių, kurį savo naršyklėje galite įdiegti, pvz., iš noscript.net. Vis dėlto jei išjungsite „JavaScript“, mes nebegalėsime įrašyti jūsų nuostatų.
 

„Google Analytics“
Jums suteikus leidimą, pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą tvarkome papildomus asmens duomenis. Tokio tvarkymo tikslas yra gauti informacijos apie tai, kaip jūs lankotės mūsų svetainėje ir koks yra jos pasiekiamumas.

Tam naudojame „Google Analytics“ – „Google LLC“ (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, JAV) žiniatinklio analizės paslaugą.Už vartotojus ES, EEE ir Šveicarijoje atsakinga bendrovė „Google Ireland Limited“ (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Airija).„Google Analytics“ naudoja slapukus, leidžiančius analizuoti, kaip jūs naudojatės svetaine.Slapuko sukurta informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine paprastai perkeliama į „Google“ serverį JAV ir ten saugoma.Tačiau dėl šioje svetainėje aktyvintos IP anonimizavimo funkcijos „Google“ sutrumpins jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo šalyse.Visas IP adresas „Google“ serveriui JAV perduodamas tik išimtiniais atvejais ir sutrumpinamas ten.
Jeigu asmens duomenys būtų perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų, jie būtų perduodami užkoduoti, užtikrinant tinkamą duomenų apsaugos lygį pagal BDAR 44 str.

IP adresas, kurį jūsų naršyklė perduoda „Google Analytics“, nebus susietas su kitais „Google“ duomenimis. Šios svetainės savininko užsakymu „Google“ naudos šią informaciją siekdama įvertinti jūsų naudojimąsi svetaine, rinkti ataskaitas apie svetainės veiklą ir teikti svetainės savininkui kitas paslaugas, susijusias su svetainės veikla ir interneto naudojimu. Būtent šie tikslai yra mūsų teisėtas duomenų tvarkymo interesas naudojant „Google Analytics“.
Mūsų atsiųsti ir su slapukais ar vartotojo vardu (pvz., vartotojo ID) susieti duomenys automatiškai ištrinami po 14 mėnesių.Duomenys, kurių saugojimo laikotarpis yra pasibaigęs, ištrinami automatiškai kartą per mėnesį.

Galite neleisti išsaugoti slapukų atitinkamai nustatydami savo naršyklės programinę įrangą; tačiau norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad tokiu atveju galėsite naudotis ne visomis šios svetainės funkcijomis.Taip pat galite neleisti „Google“ rinkti ir tvarkyti slapukų sukurtų ir su jūsų naudojimusi svetaine susijusių duomenų (įskaitant jūsų IP adresą) įdiegdami naršyklės plėtinį, kurį galite atsisiųsti iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Atsisakymo slapukai neleidžia ateityje rinkti jūsų duomenų, kai lankotės šioje svetainėje.Kad „Universal Analytics“ nerinktų duomenų skirtinguose įrenginiuose, turite atsisakyti šių slapukų visose naudojamose sistemose.Slapukų atsisakymas bus nustatytas spustelėjus čia:

 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Google Analytics“ naudojimo sąlygas ir „Google“ duomenų apsaugą, žr. https://www.google.com/analytics/terms/lt.html ir https://policies.google.com/?hl=lt.

 

 

Duomenų perdavimas kitoms įmonėms, priklausančioms Roto grupei ir jai nepriklausančioms
Tam tikri tvarkymo veiksmai perduodami Roto grupės bendrovėms. Todėl gali atsitikti taip, kad Jūsų duomenys bus perduoti. Paprastai, toks perdavimas vyksta vadovaujantis duomenų tvarkymo sutartimi. Atskirais atvejais gali būti, kad duomenų perdavimo teisinis pagrindas bus mūsų teisėtas interesas pagal BDAR 6 str.1 dalies f) punktą, kuomet mūsų teisėtas interesas užtikrina efektyvų mūsų vidinių procesų įgyvendinimą.

Jūsų duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims, nepriklausančioms „Roto“ grupei, nebent mes esame teisiškai įpareigoti tai daryti arba perduoti duomenis yra būtina siekiant sudaryti sutartinius santykius, arba jei jūs iš anksto aiškiai sutikote perduoti savo duomenis.
 

Duomenų perdavimas išorės paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojui)
Jūsų duomenys bus perduodami paslaugas teikiantiems partneriams, jei jie dirbs mūsų vardu ir teikdami savo paslaugas padės „Roto“.

Jūsų asmens duomenis įgaliotasis paslaugų teikėjas tvarko vadovaudamasis duomenų tvarkymo taisyklėmis, išdėstytomis BDAR 28 straipsnyje. Jei išorės paslaugų teikėjai gauna jūsų asmens duomenis, mes ėmėmės teisinių, techninių ir organizacinių priemonių ir reguliariai tikrindami užtikrinome, kad jie irgi laikytųsi galiojančių duomenų apsaugos taisyklių.

Pati svetainė yra laikoma duomenų tvarkytojo, su kuriuo sudaryta duomenų tvarkymo sutartis, serveriuose.
 

Duomenų ištrynimas ir saugojimo trukmė
Duomenų subjekto asmens duomenis ištriname arba užblokuojame, kai tik nebelieka tikslo juos saugoti. Duomenys gali būti saugomi ir tuomet, kai tai numato Europos ar nacionalinių įstatymų leidėjai Sąjungos reglamentuose, įstatymuose ar kitose nuostatose, kurios taikomos duomenų valdytojui. Duomenys taip pat bus užblokuoti arba ištrinti pasibaigus minėtuose teisės aktuose nurodytam saugojimo laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai reikia toliau saugoti duomenis norint sudaryti sutartį arba sutartis yra vykdoma.
 

Duomenų subjektų teisės
Jei jūsų asmens duomenys tvarkomi, jūs esate duomenų subjektas, kaip apibrėžta BDAR, ir galite pasinaudoti toliau nurodytomis teisėmis, reikalaudami, kad jas įgyvendintų duomenų valdytojas:
 

Teisė susipažinti su asmens duomenimis
Galite paprašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkysime su jumis susijusius asmens duomenis. Jei mes tvarkome jūsų duomenis, jūs turite kitas teises į informaciją, nurodytas BDAR 15 straipsnyje.


Teisė reikalauti ištaisyti duomenis
Jei duomenys, kuriuos surinkome apie jus, yra neteisingi arba neišsamūs, galite paprašyti mūsų juos nedelsiant ištaisyti pagal BDAR 16 straipsnį.


Teisė apriboti duomenų tvarkymą
Pagal BDAR 18 straipsnį tam tikromis aplinkybėmis galite reikalauti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Pasibaigus apribojimui jūsų duomenys gali būti tvarkomi tik gavus jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, įgyvendinti ar apginti teisinius reikalavimus, ar apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbių Sąjungos ar valstybės narės viešųjų interesų. Mes apie tai jums pranešime prieš panaikindami apribojimą.


Teisė reikalauti ištrinti duomenis
Jei taikoma viena iš BDAR 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų priežasčių, galite paprašyti mūsų nedelsiant ištrinti jūsų asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai pagal BDAR 17 straipsnio 3 dalį taikoma pareigos ištrinti duomenis išimtis.


Teisė į duomenų perkeliamumą
Be to, pagal BDAR 20 straipsnį turite teisę iš mūsų gauti su jumis susijusius asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu ir netrukdomai persiųsti duomenis kitam duomenų valdytojui, jei tenkinami 20 straipsnio 1 dalies reikalavimai, arba turite teisę prašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų tiesiogiai perduoti iš mūsų kitam duomenų valdytojui, jei tai techniškai įmanoma ir nebus pažeistos kitų asmenų laisvės ir teisės. Ši teisė netaikoma, kai tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant viešosios valdžios funkcijas.


Teisė nesutikti
Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad vienas iš pirmiau minėtų duomenų valdytojų tvarkytų su jumis susijusius asmens duomenis, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a arba f punktą.

Mes nebetvarkysime jūsų asmens duomenų, nebent yra teisėtų duomenų tvarkymo priežasčių, viršesnių už jūsų interesus, teises ir laisves, arba jei tvarkymas reikalingas siekiant pareikšti, įgyvendinti ar apginti teisinius reikalavimus.


Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai
Neapribodami savo galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje gyvenate, savo darbo vietoje ar vietoje, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jei manote, kad su juo susijęs jūsų asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant šį reglamentą.


Privatumo politikos pokyčiai
Čia pateiktą privatumo politiką nuolat prideriname toliau tobulėjant internetui ar mūsų pasiūlymams. Apie pokyčius laiku informuosime šioje svetainėje. Norint susipažinti su naujausia informacija apie duomenų apsaugos nuostatas, reikėtų reguliariai apsilankyti šioje svetainėje.