Aufgrund einer technischen Störung sind wir telefonisch aktuell nicht erreichbar. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Skip to the main content.

Gizlilik bildirimi


Web sitemizi ziyaret ettiğiniz ve Roto'yla, ürün ve hizmetlerimizle ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz. Web sitemize gerçekleştirdiğiniz ziyaret sırasında kendinizi güvende ve rahat hissetmeniz için kişisel verilerinizin güvenliğini ve güvenilir şekilde kullanılmasını çok ciddiye alıyoruz.

Bu gizlilik politikası bilgileriyle size, geçerli veri koruma yönetmelikleri kapsamında hangi verileri kaydettiğimizden ve bunları hangi amaçlar doğrultusunda kullandığımızdan bahsetmek istiyoruz.
 

Sorumlunun iletişim bilgileri
Roto Frank Holding AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Almanya

yönetim kurulu tarafından temsil edilir

Dr. Eckhard Keill

 

Veri koruma görevlisinin iletişim bilgileri
Talepler "Veri koruma görevlisi" eklentisiyle yukarıda belirtilen adrese gönderilmelidir.
 

Genel bilgiler
İnternet sayfamıza erişim sağladığınızda web sunucularımız otomatik olarak bilgi toplar. Bu bilgilere web tarayıcının türü, kullanılan işletim sistemi, internet hizmeti sağlayıcısının alan adı, IP adresi, bizi ziyaret ettiğiniz web sitesi, sitemizi ziyaret ettiğinizde gezindiğiniz sayfalar, ziyaretin tarihi ve saati gibi bilgiler de dahildir. Bu bilgilerden bazıları istemcinize kaydedilen çerezlere yazılır. Bu işlem bazen teknik açıdan gerekli olup bazen de tarafınızın onayını gerektirir.
 

Kişisel verilerin işlenmesine yönelik yasal dayanaklar
Bu web sitesinin kullanımı kapsamında kişisel verileriniz kısmen çeşitli yasal dayanaklara göre işlenir.

IP adresiniz gibi gerekli kişisel verilerin işlenmesine yönelik yasal dayanak, Genel Veri Koruma Yönetmeliği 6. madde 1. fıkrasının (f) bendine göre meşru menfaatimizdir. Menfaatimiz bu web sitesinin içeriklerini size sunabilmektir. Veri işlemenin amacı ise size bu web sitesini gösterebilmek ve hatasız bir web sitesi görünümü sağlayabilmektir. Buna hangi çerezlerin yerleştirileceğine ve hakkınızda hangi bilgileri öğrenebileceğimize yönelik seçimler de dahildir.
 

Cookiebot
Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Danimarka (Cookiebot) tarafından sağlanan hizmetleri kullanmaktayız. Aktarılan verilerin işlenmesine yönelik daha fazla bilgiyi Cookiebot'un Gizlilik Bildirimi içerisinde bulabilirsiniz.

Tarayıcınızda JavaScript'i devre dışı bırakarak ya da tarayıcınıza noscript.net gibi bir komut dosyası engelleyici kurarak verilerinizin Cookiebot tarafından kullanılmasını önleyebilirsiniz. Ancak JavaScript'i devre dışı bırakmanız halinde tercihlerinizi kaydetmemiz artık mümkün olmayacaktır.
 

Google Analytics
Kişisel verilerinizi bizimle paylaştığınızda onay vermeniz halinde bunlar Genel Veri Koruma Yönetmeliği 6. madde 1. fıkrasının (f) bendine göre tarafımızdan işlenmektedir. Buradaki amaç, web sitemizi nasıl ziyaret ettiğinizle ve web sitemizin hangi kitleye ulaştığıyla ilgili bilgi toplamaktır.

Bunun için Google LLC'ye (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) ait bir web analiz hizmeti olan Google Analytics tarafımızdan kullanılmaktadır. AB/ AEA ve İsviçre'deki kullanıcılardan sorumlu kurum Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, İrlanda'dır.
Google Analytics, sizin tarafınızdan web sitesinin kullanımının analiz edilmesini sağlayan çerezler kullanır. Bu web sitesini kullanmanızla ilgili çerezlerle oluşturulan bilgiler genellikle Google'a ait ABD'de bulunan bir sunucuya aktarılır ve orada kaydedilir. Bu web sitesinde IP anonimleştirmenin etkinleştirilmesi halinde IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği üye devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı anlaşmasının diğer ülkelerinde kısaltılacaktır. Tam IP adresi ancak istisnai durumlarda Google tarafından ABD'deki bir sunucuya aktarılacak ve orada kısaltılacaktır.
Avrupa Ekonomik Alanı dışında böyle bir kişisel veri aktarımı meydana gelirse, bu işlem her zaman şifrelenir ve Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 44. maddesi ve devamı kapsamında uygun bir veri koruma düzeyi sağlamak için uygun garantilere dayanır.

Google Analytics kapsamında tarayıcınız tarafından paylaşılan IP adresi Google'a ait diğer verilerle birleştirilmeyecektir. Google bu bilgileri, web sitesinin işletmecisi adına web sitesinin kullanımını değerlendirmek, web sitesi etkinlikleriyle ilgili raporlar oluşturmak ve web sitesi işletmecisine web sitesi kullanımı ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Bu amaçlara Google Analytics üzerinden veri işlemeye yönelik meşru menfaatimiz de dahildir.
Bizim tarafımızdan gönderilen ve çerezler veya kullanıcı kimliği (örn. kullanıcı ID'si) ile bağlantılı veriler 14 ay sonra otomatik olarak silinecektir. Saklama süresi dolan verilerin silinmesi ayda bir kez otomatik olarak gerçekleştirilir.

Çerezlerin kaydedilmesini, tarayıcı yazılımınızda ilgili ayarlamaları yaparak önleyebilirsiniz; ancak bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini eksiksiz şekilde kullanmanız mümkün olmayabilir. Ayrıca Google'ın çerez tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanmanızla ilgili bilgileri kaydetmesini (IP adresiniz dahil) https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en eklentisini indirip kurarak önleyebilirsiniz.
Opt-Out çerezler, gelecekte bu web sitesini ziyaret ettiğinizde verilerin toplanmasını önler. Universal Analytics tarafından farklı cihazlarda toplama işlemini önlemek için, Opt-Out'u kullanılan tüm sistemlere uygulamanız gerekmektedir. Buraya tıkladığınızda Opt-Out çerezi yerleştirilir:

 

Google Analytics'in kullanım koşullarıyla ve Google'ın gizlilik politikasıyla ilgili daha fazla bilgiyi https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ ya da https://policies.google.com/?hl=en adresinde bulabilirsiniz.

 

 

Roto Grubu'na dahil olan ve olmayan diğer şirketlere veri aktarımı
Belirli işlemeler, Roto Grubu bünyesindeki şirketler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle verilerinizin aktarılması mümkündür. Kural olarak, bu aktarım bir sipariş işleme sözleşmesi temelinde gerçekleşir. Münferit durumlarda, aktarımın yasal dayanağı GVKY 6. madde 1. paragraf f) bendi uyarınca meşru menfaatimiz de söz konusu olabilir. Meşru menfaatimiz, dahili süreçlerin etkili şekilde tasarlanmasına dayalıdır.

Yasal olarak zorunlu olmadığı veya sözleşme ilişkisinin uygulanması için veri aktarımı gerekli olmadığı sürece ya da verilerinizin aktarılmasına önceden açıkça rıza göstermediğiniz sürece verileriniz Roto Grubu dışındaki üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır.
 

Harici bir hizmet sağlayıcıya veri aktarımı (işlemci)
Verileriniz bizim adımıza çalışmaları ve hizmet sağlamada Roto'ya destek sağlamaları halinde hizmet ortaklarına aktarılacaktır.

Yetkili hizmet sağlayıcıları kişisel verilerinizi Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 28. maddesi uyarınca işleyebilmektedir. Harici hizmet sağlayıcılarının kişisel verilerinize ulaşması halinde, bu sağlayıcıların da geçerli veri koruma yönetmeliğine uyması için alınan yasal, teknik ve organizasyonel önlemlerin yanı sıra düzenli kontroller gerçekleştirilmektedir.

Bu web sitesi de iş işleme anlaşmasının imzalandığı bir iş işleyicinin sunucularında barındırılmaktadır.
 

Verilerin silinmesi ve kayıt süresi
İlgili kişinin bilgileri kaydetme amacı son bulduğunda silinir veya bloke edilir. Veriler ayrıca Avrupa Birliği veya ulusal yasa koyucusu tarafından birlik düzenlemelerinde, yasalarında veya sorumlu kişinin tabi olduğu diğer hükümler için öngörülmüşse gerçekleştirilebilir. Bir sözleşmenin imzalanması veya yerine getirilmesi için verilerin daha fazla saklanmasına ihtiyaç duyulmuyorsa, belirtilen standartlar tarafından öngörülen saklama süresi sona ererse veriler engellenecek veya silinecektir.
 

İlgili şahsın hakları
Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında ilgili şahıs olarak kabul edilirsiniz. Bu durumda yukarıda bahsi geçen sorumlulardan birine karşı aşağıdaki haklarınız mevcuttur:
 

Bilgi edinme hakkı
Sizinle ilgili kişisel verilerin tarafımızca işlenip işlenmediğine dair bizden onay talep edebilirsiniz. Tarafınıza ait verileri işlememiz halinde Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 15. maddesi uyarınca belirtilen bilgi edinme hakkına sahip olursunuz.
 

Düzeltme hakkı
Sizden topladığımız verilerin yanlış veya eksik olması halinde Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 16. maddesi uyarınca bunları derhal düzeltmemizi talep edebilirsiniz.
 

İşlemeyi kısıtlama hakkı
Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 18. maddesinde yer alan koşullar doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını da talep edebilirsiniz.

Kısıtlama sonrasında verileriniz sadece sizin rızanızla veya yasal iddiaların tesisi, yürütülmesi veya savunulması amacıyla, başka bir doğal veya tüzel kişinin haklarının korunması için ya da Avrupa Birliği'nin veya bir üye devletin önemli bir kamusal menfaati için işlenebilir. Kısıtlama kaldırılmadan önce tarafınıza bilgilendirme sağlanacaktır.
 

Silme hakkı
Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 17. maddesinin 1. fıkrasındaki nedenlerden birinin geçerli olması halinde, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 17. maddesinin 3. fıkrasına göre silme zorunluluğunda bir istisna bulunmadığı sürece ilgili kişisel verilerin derhal silinmesini talep edebilirsiniz.
 

Verilerin taşınabilirliği hakkı
Ayrıca Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 20. maddesine göre ilgili kişisel verileri Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 20. maddesi 1. fıkrasının (a) bendinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi veya kişisel verilerinizin doğrudan bizden gönderilmesi şartıyla, teknik açıdan mümkün olması ve başka insanların hak ve özgürlüklerini etkilememesi halinde verileri makinede okunabilir formatta elde etme ve sorumlu başka bir kişiye engel olmaksızın iletme hakkına sahipsiniz. Bu hak, kamu menfaatine bir görevin yerine getirilmesi veya resmi yetkinin kullanılması için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesi için geçerli değildir.
 

İtiraz hakkı
Yukarıda bahsedilen sorumlulardan birine karşı kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a veya f bendi uyarınca itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz.

Kişisel verileriniz, menfaatlerinize, haklarınıza ve özgürlüklerinize karşı ağır basan meşru nedenler olmadıkça veya işleme yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmedikçe artık işlenmeyecektir.
 

Denetim makamına şikayette bulunma hakkı
Diğer herhangi bir idari veya adli önleme zarar vermeden, kişisel verilerinizin işlenmesinin bu yönetmeliği ihlal ettiğini düşünüyorsanız, özellikle ikamet ettiğiniz yerin üye devletinde, iş yerinizde veya iddia edilen ihlalin gerçekleştirildiği yerde bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.
 

Gizlilik bildiriminde değişiklikler
Bu gizlilik bildirimi internetin veya teklifimizin geliştirilmesi kapsamında sürekli olarak uyarlanacaktır. İlgili değişiklikler bu sayfadan zamanında duyurulacaktır. Gizlilik politikasının güncel durumu hakkında bilgi edinmek için bu sayfa düzenli olarak ziyaret edilmelidir.