Adatvédelmi nyilatkozat


Köszönjük, hogy meglátogatta weboldalunkat, és érdeklődött a Roto, valamint termékeink és szolgáltatásaink iránt. Annak érdekében, hogy biztonságosan és kényelmesen érezze magát weboldalunk látogatása során, nagyon komolyan vesszük személyes adatainak védelmét és bizalmas kezelését.

Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal arról szeretnénk Önt tájékoztatni, hogy mikor milyen adatokat tárolunk, és azokat milyen célra használjuk fel – természetesen a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően.

 

Az adatkezelő elérhetősége
Roto Frank Holding AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Németország

képviseli

Dr. Eckhard Keill elnök-vezérigazgató

 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Bármilyen megkeresés esetén a fenti címre kell írni az „adatvédelmi tisztviselő” megjegyzés feltüntetésével.

 

Alapvető információk
Amikor felkeresi weboldalunkat, webszerverünk automatikusan információkat gyűjt. Ez magában foglalja a böngésző típusát, a használt operációs rendszert, az internetszolgáltató domainnevét, az IP-címet, azt a weboldalt, amelyről ellátogatott oldalunkra, a weboldalunkon megtekintett oldalakat, valamint a látogatás dátumát és időtartamát. A rendszer ezen információk egy részét az Ön kliensén tárolt sütikben (cookie-kban) menti el. Néhány esetben erre műszaki okok miatt van szükség, néhány esetben azonban előzetesen hozzájárulást kérünk Öntől.

 

A személyes adatok kezelésének jogalapjai
Amikor ezt a weboldalt használja, a személyes adatait részben eltérő jogalapok mentén kezeljük.

A szükséges személyes adatok (pl. az Ön IP-címe) kezelésének jogalapját jogos érdekünk jelenti a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (f) pontjának megfelelően. Az érdekünk abban áll, hogy bemutathassuk Önnek a weboldal tartalmát. Az adatkezelés célja, hogy megjeleníthessük Önnek ezt a weboldalt, és garantáljuk a weboldal hibátlan működését. Ennek keretében lehetőséget biztosítunk annak eldöntésére, hogy mely sütiket szeretné beállítani, és milyen információkat kapjunk meg Önről.

 

Cookiebot
Ez a weboldal a Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Koppenhága, Dánia (Cookiebot) szolgáltatásait használja. A rendelkezésünkre bocsátott adatok kezelésével kapcsolatban további információkat a Cookiebot adatvédelmi nyilatkozatában talál.

Ön megakadályozhatja az adatok Cookiebot által történő kezelését, ha a böngészőben deaktiválja a JavaScript futtatását, vagy a böngészőben telepít egy szkriptblokkolót, mint például a noscript.net. A JavaScript deaktiválása esetén azonban már nem tudjuk rögzíteni a beállításait.

 

Google Analytics
További személyes adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezelünk a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (a) pontjának megfelelően, feltéve, hogy Ön megadja nekünk ezt a hozzájárulást. A cél az, hogy információt kapjunk arról, hogy Ön hogyan és milyen mélységben látogatja meg a weboldalunkat.

Ehhez a Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) „Google Analytics” hálózati elemző szolgáltatását használjuk. Felhasználókért felelős hely: Az EU-n/EGT-n belül és Svájcban a Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország.
A Google Analytics sütiket használ, amelyek lehetővé teszik a weboldalunk Ön által történő használatának elemzését. A weboldal használatára vonatkozó, süti által generált információkat a Google általában egy USA-beli szerverére továbbítja és ott tárolja. A Google azonban az IP-anonimizálás weboldalon történő aktiválásával az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz csatlakozott más államokban lerövidíti az Ön IP-címét. A teljes IP-cím csak kivételes esetben továbbítódik az USA-ban található valamelyik Google-szerverre, ahol azt a Google lerövidíti.
Amennyiben a személyes adatokat a fenti módon az Európai Gazdasági Térségen kívülre továbbítják, úgy az mindig kódolt formában, valamint megfelelő szintű adatvédelmet biztosító garanciákkal történik, az ÁAR 44. cikk ff. pontjai szerint.

A Google Analytics keretében a böngésző által továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal. A Google ezeket az információkat a weboldal üzemeltetőjének megbízásából arra használja fel, hogy kielemezze a weboldal Ön által történő használatát, jelentést készítsen a webhelyen történő aktivitásról és további, a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője részére. A Google Analyticsen keresztül történő adatkezelés iránti jogos érdekünket ezek a célok indokolják.
Az általunk elküldött és a sütihez vagy felhasználói azonosítókhoz kapcsolódó adatok 14 hónap után automatikusan törlődnek. Azon adatok, amelyeknek lejárt a megőrzési ideje, minden hónapban automatikusan törlődnek.

Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a sütik tárolását, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben esetleg nem fogja tudni használni a weboldal összes funkcióját. Ezenkívül a sütik segítségével szerzett és a weboldal használatára vonatkozó adatok (ideértve az Ön IP-címét is) Google-hoz történő továbbítását, valamint ezen adatok Google által történő kezelését úgy is megakadályozhatja, hogy letölti és telepíti a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en linken található eszközt.
Az „opt out” süti megakadályozza az Ön adatainak a rögzítését, amikor a jövőben meglátogatja ezt a weboldalt. Annak megakadályozása érdekében, hogy a Universal Analytics különböző eszközökön gyűjtse az adatokat, az összes használt rendszeren el kell végeznie az „opt out” beállítást. Az „opt out” sütit ide kattintva tudja elhelyezni:

 

A Google Analytics használati feltételeivel és a Google adatvédelmével kapcsolatban ahttps://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/, ill. a https://policies.google.com/?hl=en oldalon talál bővebb információt.

 

 

Adattovábbítás a Roto csoporton belüli és kívüli más vállalatok számára
Meghatározott adatfeldolgozási műveleteket a Roto csoporton belüli vállalatok végeznek. Lehetséges, hogy erre a célra az adatait más vállalatoknak továbbítjuk. Ez a továbbítás rendszerint adatfeldolgozási szerződés alapján történik. Az esetenkénti továbbítás jogalapja az ÁAR 6. cikk (1) bek. f) pontja azzal, hogy jogos érdekünk fűződik belső folyamataink hatékony kialakításához.

Az adatait alapesetben nem továbbítjuk a Roto-csoporton kívüli harmadik feleknek, kivéve, ha a jogszabályok erre köteleznek bennünket, vagy ha az adattovábbítás a szerződéses viszony megvalósításához szükséges, vagy ha Ön korábban kifejezetten hozzájárult az adatai továbbításához.

 

Adattovábbítás külső szolgáltatóknak (adatfeldolgozóknak)
Az Ön adatait akkor továbbítjuk a szolgáltatási partnereinknek, ha azok a megbízásunkból dolgoznak, és segítenek abban, hogy a Roto szolgáltatásokat tudjon nyújtani.

A szerződéses szolgáltatók a GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozás részeként kezelik az Ön személyes adatait. Amennyiben a külső szolgáltatók kapcsolatba kerülnek az Ön személyes adataival, jogi, műszaki és szervezési intézkedések, valamint rendszeres ellenőrzések révén biztosítjuk, hogy azok is megfeleljenek a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak.

A weboldal üzemeltetése az egyik adatfeldolgozó szerverein keresztül történik, amellyel adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk.

 

Adattörlés és tárolási időtartam
Ha a tárolás célja érvényét veszti, az érintett személy személyes adatait töröljük vagy zároljuk. Az adattárolásra akkor is sor kerülhet, ha arról az európai vagy nemzeti jogalkotó az adatkezelőre vonatkozó uniós rendeletekben, törvényekben vagy más előírásokban rendelkezett. Az adatokat akkor is zároljuk vagy töröljük, ha lejár az említett jogszabályok által előírt tárolási idő, kivéve, ha az adatok további tárolására a szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében van szükség.

 

Az érintettek jogai
Ha a személyes adatait kezeljük, akkor Ön a GDPR értelmében vett érintettnek minősül, és az alábbi jogokkal rendelkezik a fent említett adatkezelővel szemben:

 

Tájékoztatáshoz való jog
Megerősítést kérhet tőlünk arra vonatkozóan, hogy kezelünk-e Önre vonatkozó személyes adatokat. Ha kezeljük az Ön adatait, akkor további, a GDPR 15. cikkében hivatkozott tájékoztatási jogokkal is rendelkezik.

 

A helyesbítéshez való jog
Ha az Önről gyűjtött adatok helytelenek vagy hiányosak, kérheti, hogy haladéktalanul javítsuk ki őket a GDPR 16. cikkével összhangban.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog
A GDPR 18. cikkének rendelkezései szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását is kérheti.

A korlátozás után az Ön adatait csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldása előtt értesíteni fogjuk.

 

A törléshez való jog
Ha a GDPR 17. cikk 1. bekezdésében szereplő okok egyike fennáll, akkor kérheti, hogy haladéktalanul töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, kivéve a GDPR 17. cikk 3. bekezdés szerinti törlési kötelezettség alóli kivétel esetét.

 

Adathordozhatósághoz való jog
Ezenkívül a GDPR 20. cikke szerint Önnek joga van ahhoz, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja tőlünk, és hogy az adatokat – anélkül, hogy ezt megakadályoznánk – egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy teljesülnek a GDPR 20. cikk 1. bekezdésében foglalt követelmények, vagy kérheti, hogy a személyes adatait közvetlenül mi továbbítsuk egy másik adatkezelőnek, amennyiben ez műszakilag megvalósítható, és nem sérti más emberek szabadságait és jogait. Ez a jog nem vonatkozik azon személyes adatok kezelésére, amelyek egy közérdekű feladat ellátásához vagy a közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükségesek.

 

A tiltakozáshoz való jog
Önnek bármikor joga van ahhoz, hogy a fent említett adatkezelőnél tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok GDPR 6. cikk 1. bekezdés (a) vagy (f) pontja szerinti kezelése ellen.

Ebben az esetben nem kezeljük tovább a személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelésnek vannak olyan jogos okai, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha az adatkezelés jogi igények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál.

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Ön bármikor jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

 

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai
Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot az internet vagy a szolgáltatásaink fejlesztése következtében folyamatosan módosítjuk. A változásokat időben bejelentjük ezen az oldalon. Annak érdekében, hogy megismerje az adatvédelmi rendelkezéseink aktuális állapotát, célszerű rendszeresen felkeresnie ezt az oldalt.