Declaraţie de confidenţialitate


Ne bucurăm de vizita dumneavoastră pe site-ul nostru web şi de interesul pe care îl manifestaţi faţă de Roto, precum şi faţă de produsele şi serviciile noastre. Pentru a vă simţi în siguranţă şi confortabil atunci când vizitaţi site-ul nostru web, acordăm o importanţă deosebită protecţiei datelor dumneavoastră personale şi confidenţialităţii acestora.

De aceea, prin intermediul acestor informaţii privind protecţia datelor, dorim să vă informăm cu privire la momentul salvării datelor, tipurile de date pe care le salvăm şi scopul în care le utilizăm - totul, bineînţeles, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind protecţia datelor.
 

Datele de contact ale entităţii responsabile
Roto Frank Holding AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germania

reprezentată de preşedintele

Dr. Eckhard Keill

 

Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor
Cererile trebuie să fie trimise la adresa menţionată mai sus, cu menţiunea „responsabilului cu protecţia datelor”.
 

Informaţii de bază
Când accesaţi site-ul nostru web, serverele noastre web înregistrează automat informaţii. Printre acestea se numără tipul browserului web, sistemul de operare utilizat, numele de domeniu al furnizorului de servicii internet, adresa IP, site-ul web de pe care ne vizitaţi, paginile pe care le vizitaţi pe site-ul nostru web, precum şi data şi durata de accesare. Unele dintre aceste informaţii sunt scrise sub formă de module cookie care sunt stocate pe site-ul clientului. Uneori acest lucru este necesar din punct de vedere tehnic, alteori vă solicităm consimţământul în prealabil.
 

Bazele legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
În contextul utilizării acestui site web, datele dumneavoastră personale sunt prelucrate parţial pe diferite baze legale.

Baza legală pentru prelucrarea datelor personale necesare, cum ar fi, de exemplu, adresa dumneavoastră IP, este interesul nostru legitim conform art. 6 alin. 1 lit. f GDPR. Interesul nostru constă în a vă putea prezenta conţinuturile acestui site web. Scopul prelucrării este de a vă putea prezenta acest site web şi de a asigura un aspect fără erori al acestuia. Dintre acestea fac parte opţiunea dumneavoastră de a alege ce module cookie vor fi setate şi ce informaţii sunteţi de acord să aflăm despre dumneavoastră.
 

Cookiebot
De aceea, utilizăm folosim serviciile Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhaga, Danemarca (Cookiebot). Informaţii suplimentare privind gestionarea datelor transmise pot fi găsite în Declaraţia de confidenţialitate a Cookiebot.

Puteţi preveni prelucrarea datelor dumneavoastră de către Cookiebot prin dezactivarea executării JavaScript din browserul dumneavoastră sau prin instalarea în browserul dumneavoastră a unui blocator de scripturi, de exemplu, noscript.net. Însă, dacă dezactivaţi JavaScript, nu vă vom mai putea înregistra preferinţele.
 

Google Analytics
Prelucrăm date personale suplimentare pe baza consimţământului dumneavoastră conform art. 6 alin. 1 lit. a GDPR, în măsura în care ne acordaţi acest consimţământ. Scopul este acela de a obţine informaţii cu privire la modul în care utilizaţi site-ul nostru web şi raza de acoperire a acestuia.

În acest scop utilizăm Google Analytics, un serviciu de analiză web a Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA). Organismul responsabil pentru utilizatorii din UE/SEE şi Elveţia este Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda.
Google Analytics utilizează module cookie care permit analizarea modului dumneavoastră de utilizare a site-ului web. Informaţiile obţinute prin intermediul modulelor cookie privind modul dumneavoastră de utilizare a acestui site web sunt de obicei transmise către un server Google din SUA şi sunt stocate acolo. Totuşi, datorită activării funcţiei de anonimizare a adreselor IP pe acest site web, adresa dumneavoastră IP va fi scurtată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spaţiul Economic European. Numai în cazuri excepţionale, adresa IP completă va fi transmisă către un server Google din SUA şi va fi scurtată acolo.
În cazul în care o astfel de transmitere a datelor cu caracter personal are loc în afara Spaţiului Economic European, aceasta este întotdeauna codificată şi se bazează pe garanţii adecvate pentru asigurarea unui grad adecvat de protecţie a datelor conform art. 44 şi următoarele din RGPD.

 

Adresa IP transmisă de browserul dumneavoastră în cadrul Google Analytics nu va fi asociată cu alte date Google. La comanda operatorului acestui site web, Google va utiliza aceste informaţii pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web, pentru a alcătui rapoarte privind activităţile desfăşurate pe site-ul web şi pentru a furniza operatorului site-ului web servicii legate de utilizarea site-ului web şi a internetului. Interesul nostru legitim privind prelucrarea datelor prin intermediul Google Analytics constă şi în aceste scopuri.
Datele trimise de noi şi asociate cu module cookie sau cu numele de utilizator (de exemplu, ID-ul de utilizator) sunt şterse automat după 14 luni. Ştergerea datelor a căror perioadă de păstrare a expirat se realizează automat o dată pe lună.

Puteţi preveni stocarea modulelor cookie printr-o setare corespunzătoare a software-ului browserului; totuşi, atragem atenţia asupra faptului că, în acest caz, s-ar putea să nu puteţi utiliza complet toate funcţiile acestui site web. În plus, puteţi preveni înregistrarea de către Google a datelor obţinute prin intermediul modulelor cookie şi care se referă la utilizarea site-ului web (inclusiv adresa dumneavoastră IP), precum şi prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea şi instalarea https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Modulele cookie de renunţare împiedică înregistrarea viitoare a datelor dumneavoastră atunci când vizitaţi acest site web. Pentru a preveni înregistrarea datelor de către Universal Analytics pe diferite dispozitive, trebuie să efectuaţi renunţarea pe toate sistemele utilizate. Faceţi clic aici pentru a seta modulul cookie de renunţare:

 

Pentru informaţii detaliate privind condiţiile de utilizare a Google Analytics şi protecţia datelor la Google, accesaţi https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/, respectiv https://policies.google.com/?hl=en .

 

 

Transmiterea datelor către alte companii din cadrul şi din afara Grupului Roto
Anumite operaţiuni de prelucrare sunt preluate de companii din cadrul Grupului Roto. Pentru aceasta, este posibil să aibă loc o transmitere a datelor dumneavoastră. De regulă, această transmitere se realizează pe baza unui contract de prelucrare a comenzilor. În cazuri individuale este, de asemenea, posibil ca baza legală pentru transmitere să fie în interesul nostru legitim conform art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD, caz în care interesul nostru legitim constă în proiectarea eficientă a proceselor noastre interne.

În principiu, nu se efectuează transmiterea datelor dumneavoastră către terţi în afara Grupului Roto, cu excepţia cazului în care suntem obligaţi să facem acest lucru din punct de vedere legal sau transmiterea datelor este necesară pentru desfăşurarea relaţiei contractuale ori dacă v-aţi exprimat în prealabil în mod explicit consimţământul cu privire la transmiterea datelor dumneavoastră.
 

Transmiterea datelor către furnizori de servicii externi (persoane împuternicite de operator)
Datele dumneavoastră sunt transmise partenerilor de servicii în măsura în care aceştia acţionează la comanda noastră şi sprijină compania Roto în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor.

Prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către furnizorii de servicii mandataţi se realizează în cadrul procesului de prelucrare a comenzilor conform art. 28 GDPR. Pentru cazul în care furnizorii de servicii externi intră în contact cu datele dumneavoastră personale, am luat măsuri legale, tehnice şi organizatorice şi efectuăm şi controale regulate pentru a ne asigura că sunt respectate şi reglementările în vigoare privind protecţia datelor.

Site-ul web este găzduit de serverele unei persoane împuternicite de operator, cu care a fost încheiat un acord de prelucrare a comenzilor.
 

Ştergerea datelor şi durata de stocare a acestora
Datele personale ale persoanei vizate vor fi şterse sau blocate imediat ce scopul stocării este eliminat. Stocarea poate avea loc, de asemenea, dacă este prevăzută de legiuitorul european sau naţional în reglementările, legile sau alte reglementări ale UE la care trebuie să se supună persoana responsabilă. O blocare sau ştergere a datelor are loc chiar şi atunci când expiră o perioadă de stocare prevăzută de normele menţionate, cu excepţia cazului în care este necesară stocarea ulterioară a datelor pentru încheierea unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract.
 

Drepturile persoanelor vizate
Conform GDPR, dacă datele dumneavoastră personale sunt prelucrate, sunteţi persoană vizată şi aveţi următoarele drepturi în raport cu una dintre persoanele responsabile menţionate mai sus:
 

Dreptul la informaţie
Puteţi să solicitaţi din partea noastră confirmarea privind prelucrarea datelor personale referitoare la dumneavoastră. Dacă am prelucrat datele dumneavoastră, aveţi şi alte drepturi la informare, care sunt menţionate în articolul 15 GDPR.
 

Dreptul la rectificare
Dacă datele dumneavoastră pe care le-am înregistrat sunt incorecte sau incomplete, puteţi să ne solicitaţi corectarea imediată a acestora conform articolului 16 GDPR.
 

Dreptul la limitarea prelucrării
În condiţiile articolului 18 GDPR, puteţi solicita, de asemenea, în anumite circumstanţe, şi limitarea prelucrării datelor dumneavoastră personale.

După limitare, datele dumneavoastră pot fi prelucrate numai cu acordul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă ori pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public major ale Uniunii sau ale unui stat membru. Înainte de anularea limitării, veţi primi o înştiinţare din partea noastră.
 

Dreptul la ştergere
Dacă există un motiv prevăzut în articolul 17 alin. 1 GDPR, ne puteţi solicita ştergerea imediată a datelor dumneavoastră personale, cu excepţia cazului în care există o excepţie de la obligaţia de ştergere conform articolului 17 alin. 3 GDPR.
 

Dreptul la portabilitatea datelor
În plus, conform articolului 20 GDPR, aveţi dreptul de a primi de la noi datele dumneavoastră personale într-un format care poate fi citit de aparate şi de a transmite fără restricţii datele către o altă persoană responsabilă, în măsura în care există condiţiile prevăzute în articolul 20 alin. 1 lit. a GDPR, sau de a dispune ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de noi către o altă persoană responsabilă, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic şi nu sunt afectate libertăţile şi drepturile altor persoane. Acest drept nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, care este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public sau pentru exercitarea autorităţii publice.
 

Dreptul la opoziţie
Aveţi dreptul de a vă opune în orice moment, faţă de una dintre părţile responsabile menţionate mai sus, împotriva prelucrării datelor dumneavoastră personale conform art. 6 alin. 1 lit. a sau f GDPR.

Nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale decât dacă există motive legitime pentru prelucrare care depăşesc interesele, drepturile şi libertăţile dumneavoastră sau dacă prelucrarea serveşte la constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
 

Dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere
Aveţi dreptul în orice moment, fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, de a depune plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care se află localitatea dumneavoastră de reşedinţă, locul dumneavoastră de muncă sau localitatea presupusei încălcări, dacă sunteţi de părere că prelucrarea datelor dumneavoastră personale încalcă prezentul regulament.
 

Modificări ale declaraţiei de confidenţialitate
Această declaraţie de confidenţialitate este adaptată permanent în contextul dezvoltării ulterioare a internetului sau a ofertei noastre. Modificările vor fi făcute cunoscute în timp util pe această pagină. Pentru a vă informa cu privire la starea actuală a reglementărilor noastre privind protecţia datelor, ar trebui să accesaţi cu regularitate această pagină.