Aufgrund einer technischen Störung sind wir telefonisch nicht erreichbar. Bitte senden Sie Ihr Anliegen an vertrieb@roto-frank.com
Skip to the main content.

Izjava o zaštiti podataka


Hvala Vam što ste posjetili našu internetsku stranicu i na interesu za Roto i naše proizvode i usluge. Kako biste se prilikom posjeta našoj internetskoj strani stranici osjećali sigurno i dobro, vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu Vaših osobnih podataka i povjerljivost njihove obrade.

Ovim napucima o zaštiti podataka želimo Vas informirati o podacima koje pohranjujemo i u koju svrhu se koriste - naravno, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka.

 

Podaci za kontakt odgovornih osoba
Roto Frank Holding AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Njemačka

zastupa ga generalni direktor

Dr. Eckhard Keill

 

Podaci za kontakt službe za zaštitu podataka
Upiti se šalju na gornju adresu uz naznaku „Služba za zaštitu podataka“.

 

Osnovne informacije
Kada pristupite našoj internetskoj stranici, internetski poslužitelj automatski prikuplja podatke. To uključuje internetski preglednik, operativni sustav koji se koristi, naziv domene davatelja internetskih usluga, IP adresu, mrežnu stranicu s koje nas posjećujete, stranice koje posjećujete na našim mrežnim stranicama kao i datum i trajanje posjeta. Dio ovih podataka zapisan je u kolačićima koji se pohranjuju na Vašem klijentu. Ponekad je to tehnički nužno, ponekad unaprijed tražimo Vaš pristanak.

 

Pravna osnova za obradu osobnih podataka
Korištenjem ove internetske stranice Vaši se osobni podaci djelomično obrađuju temeljem različitih pravnih osnova.

Pravna osnova za obradu potrebnih osobnih podataka, kao npr. Vaša IP adresa, je naš legitimni interes sukladno Članku 6 Stavak 1 Zakona o zaštiti osobnih podataka. U interesu nam mogućnost predstavljanja sadržaja s ove internetske stranice. Svrha obrade je mogućnost predstavljanja ove internetske stranice i omogućavanje besprijekornog pristupa internetskoj stranici. To također uključuje mogućnost izbora koji se kolačići koriste i koje informacije o Vama možemo saznati.

 

Cookiebot
Stoga koristimo usluge Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Danska (Cookiebot). Ostale informacije o korištenju prenesenih podataka možete pronaći na Izjava o zaštiti podataka od Cookiebot.

Možete spriječiti obradu Vaših podataka putem Cookiebota, deaktiviranjem izvršavanja JavaScripta na Vašem pregledniku ili instaliranjem blokatora skripta kao što je npr. noscript.net u Vaš preglednik. Međutim kod deaktiviranja JavaScripta ne možemo više bilježiti Vaše odabire.

 

Google Analytics
Dodatne osobne podatke, ako nam ih date, obrađujemo na temelju Vašeg pristanka sukladno Članku 6 Stavak 1 Zakona o zaštiti osobnih podataka. Svrha je dobivanje informacija o tome kako posjećujete našu internetsku stranicu i koji raspon ona postiže.

U tu svrhu koristimo Google Analytics, internetski alat Googlea LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SAD). Služba odgovorna za korisnike u EU/EEA i Švicarsku je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska.
Google Analytics koristi kolačiće koji omogućuju analizu Vašeg posjeta internetskoj stranici. Informacije o Vašem posjetu internetskoj stranici koje se prikupljaju putem kolačića prenose se u pravilu na Google poslužitelj u SAD-u i tamo se pohranjuju. Međutim, zbog aktiviranja anonimizacije IP-a na ovoj internetskoj stranici, Google će skratiti Vašu IP adresu unutar država članica Europske unije ili drugih država članica Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru. Samo se u iznimnim slučajevima puna IP adresa prenosi se na Google poslužitelj u SAD-u i tamo se skraćuje.
Ako se takav prijenos osobnih podataka vrši izvan Europskog gospodarskog prostora, on se uvijek vrši šifrirano i na temelju prikladnih jamstava osiguranja kako bi se osigurala odgovarajuća razina zaštite podataka sukladno Čl. 44 Zakona o zaštiti osobnih podataka i dalje.

IP adresa koju je poslao Vaš preglednik kao dio Google Analyticsa neće se spojiti s ostalim Google podacima. Prema nalogu operatora ove internetske stranice Google će ove informacije koristiti za procjenu Vašeg korištenja internetske stranice, za sastavljanje izvještaja o aktivnostima na internetskoj stranici i za pružanje ostalih usluga operateru internetske stranice vezanih za korištenje internetske stranice i interneta. U te svrhe legitiman je naš interes za obradom podataka putem Google Analyticsa.
Podaci koje smo poslali i podaci vezani uz kolačiće ili korisnički ID nakon 14 mjeseci se automatski brišu. Brisanje podataka čije je vrijeme pohrane isteklo vrši se automatski jednom mjesečno.

Pohranu kolačića možete spriječiti odgovarajućom postavkom u softveru Vašeg preglednika; ipak Vas upozoravamo da Vam u tom slučaju neće biti omogućene sve funkcije ove internetske stranice u punom opsegu. Također možete spriječiti prikupljanje podataka (uklj. Vašu IP adresu) putem kolačića i korištenjem internetske stranice tako da preuzmete i instalirate https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Opt-Out kolačići sprječavaju buduće prikupljanje Vaših podataka prilikom posjeta internetskoj stranici. Kako biste spriječili prikupljanje putem različitih uređaja, Opt-Out morate izvršiti na svim sustavima koje koristite. Ako kliknete ovdje, postavit će se Opt-Out kolačić:

 

Ostale informacije o uvjetima korištenja Google Analyticsa i o zaštiti podataka na Googleu možete pronaći na https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ odn. na https://policies.google.com/?hl=en .

 

 

Prijenos podataka drugim tvrtkama unutar i izvan Roto Grupe
Određene postupke obrade preuzimaju tvrtke unutar Roto Grupe. Zbog toga može doći do prijenosa Vaših podataka. Ovaj se prijenos u pravilu vrši na temelju ugovora o obradi naloga. U pojedinačnim je slučajevima moguće da je prava osnova za prijenos naš legitimni interes sukladno Čl. 6, Stavak 1, točka f Zakona o zaštiti osobnih podataka, pri čemu se naš legitimni interes temelji na učinkovitom oblikovanju naših internih procesa.

Prijenos Vaših podataka trećim osobama izvan Roto Grupe u osnovi se ne događa, osim ako imamo zakonsku obvezu to učiniti ili ako je prijenos podataka potreban za provedbu ugovornih odnosa ili ako ste prethodno izričito pristali na prijenos Vaših podataka.

 

Prijenos podataka vanjskim pružateljima usluga (izvršiteljima obrade)
Vaši se podaci prosljeđuju partnerima za pružanje usluga ako rade prema našem nalogu i podržavaju Roto u pružanju usluga.

Ugovorni pružatelji usluga obrađivat će Vaše osobne podatke kao dio obrade narudžbe sukladno Članku 28 Zakona o zaštiti osobnih podataka. Ako vanjski pružatelji usluga dođu u doticaj s Vašim osobnim podacima, osigurali smo pravne, tehničke i organizacijske mjere, kao i redovitu kontrolu pridržavanja važećih propisa o zaštiti podataka.

Sama internetska stranica smještena je na poslužiteljima izvršitelja obrade s kojima smo sklopili ugovor o izvršenju naloga.

 

Brisanje podataka i trajanje pohrane
Osobni podaci dotične osobe izbrisat će se ili blokirati čim završi svrha obrade. Pohrana se također može izvršiti ako je tako propisao europski ili nacionalni zakonodavac u odredbama Unije ili nekim drugim propisima kojima odgovorna osoba podliježe. Blokada ili brisanje podataka također se može izvršiti ako istekne rok pohrane propisan spomenutim propisima, osim ako postoji potreba za daljnjom pohranom podataka u svrhu sklapanja ili ispunjavanja ugovora.

 

Prava dotičnih osoba
Ako se obrađuju Vaši osobni podaci, Vi ste dotična osoba sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i imate sljedeća prava u odnosu s gore navedenim odgovornim osobama:

 

Pravo na informaciju
Možete od nas zahtijevati potvrdu o tome jesmo li obrađivali Vaše osobne podatke. Ako smo obrađivali Vaše podatke, imate prava na informaciju navedena u Članku 15 Zakona o zaštiti osobnih podataka.

 

Pravo na ispravak
Ako su Vaši podaci koji smo prikupili netočni ili nepotpuni, možete zatražiti ispravak sukladno Članku 16 Zakona o zaštiti osobnih podataka.

 

Pravo na ograničenje obrade
Prema uvjetima iz Članka 18 Zakona o zaštiti osobnih podataka u određenim okolnostima možete tražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.

Nakon ograničenja Vaši se podaci mogu obrađivati samo uz Vaš pristanak ili radi uspostavljanja, izvršavanja ili obrane pravnih zahtjeva ili u svrhu zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga koji je od javnog interese Unije ili države članice. Obavijestit ćemo Vas prije ukidanja ograničenja.

 

Pravo na brisanje
Ako predočite neki od razloga iz Članka 17 Stavak 1 Zakona o zaštiti osobnih podataka, možete od nas odmah zahtijevati brisanje Vaših osobnih podataka, osim ako postoji izuzetak od obveze brisanja sukladno Članku 17 Stavak 3 Zakona o zaštiti osobnih podataka.

 

Pravo na prenosivost podataka
Osim toga, prema Članku 20 Zakona o zaštiti osobnih podataka imate pravo dobiti od nas svoje osobne podatke u strojno čitljivom formatu i neometano ih prenijeti drugim odgovornim osobama, ako su ispunjeni uvjeti iz Članka 20 Stavak 1 ili Vaše osobne podatke prenosimo direktno drugoj odgovornoj osobi ako je to tehnički izvedivo i ako nisu povrijeđene slobode i prava drugih osoba. Ovo pravo se ne odnosi na obradu osobnih podataka koji su potrebni za obavljanje zadaća od javnog interesa ili za izvršavanje javne ovlasti.

 

Pravo na prigovor
Imate pravo u bilo kojem trenutku kontaktirati neku od gore navedenih odgovornih osoba i uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka sukladno Članku 6 Stavak 1 lit. a ili f Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke osim ako ne postoje legitimni razlozi koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako obrada služi za utvrđivanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.

 

Pravo na žalbu nadzornom tijelu
Imate pravu u bilo kojem trenutku podnijeti žalbu nadzornom tijelu, posebice u državi članici Vašeg prebivališta, Vašeg radnog mjesta ili mjesta navodne povrede, ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s ovom uredbom, ne dovodeći pritom u pitanje bilo koji pravni ili administrativni lijek.

 

Izmjene izjave o zaštiti podataka
Ova se izjava o zaštiti podataka kontinuirano se prilagođava daljnjem razvoju interneta ili naše ponude. Promjene će biti pravovremeno objavljene na ovoj stranici. U svrhu informiranja o aktualnom stanju naše odredbe o zaštiti podataka trebate redovito posjećivati ovu stranicu.