Izjava o varstvu osebnih podatkov


Veseli smo, da ste obiskali našo spletno stran in da se zanimate za Roto ter naše izdelke in storitve. Da se na naši strani lahko počutite varno in dobro, zaščito vaših osebnih podatkov in njihovo zaupno obdelavo jemljemo zelo resno.

S temi informacijami o zaščiti podatkov vas zato obveščamo o tem, kdaj in katere podatke shranjujemo ter za kateri namen jih uporabljamo – seveda ob upoštevanju veljavnih predpisov o varstvu osebnih podatkov.

 

Kontaktni podatki upravljavca
Roto Frank Holding AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Nemčija

zastopanje prek upravnega odbora

Dr. Eckhard Keill

 

Kontaktni podatki nadzornika za varstvo podatkov
Povpraševanja pošljite na zgoraj navedeni naslov s pripisom „Nadzornik za varstvo podatkov“.

 

Temeljne informacije
Ko dostopate na naše spletne strani, naši spletni strežniki samodejno pridobivajo informacije. To vključuje vrsto spletnega brskalnika, uporabljeni operacijski sistem, ime domene ponudnika spletnih storitev, naslov IP, spletno stran, s katere ste nas obiskali, strani, ki jih pri nas obiščete, in datum ter trajanje obiska. Nekatere izmed teh informacij so zapisane v piškotkih, ki so shranjeni pri vašem odjemalcu. Delno je to nujno potrebno iz tehničnih razlogov, delno vas predhodno vprašamo za privolitev.

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
V okviru uporabe te spletne strani se vaši osebni podatki obdelujejo na podlagi različnih pravnih podlag.

Pravna podlaga za obdelavo potrebnih osebnih podatkov, na primer vašega naslova IP, je naš zakonit interes v skladu s točko f) 1. odstavka člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Naš interes je, da vam lahko predstavimo vsebino te spletne strani. Namen obdelave je to, da vam lahko predstavimo to spletno stran in omogočimo dostop do spletne strani brez napak. Sem spada tudi, da vam ponudimo izbiro o tem, kateri piškotki se namestijo in katere izmed vaših podatkov pridobimo.

 

Cookiebot
Za to uporabljamo storitve Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Danska (Cookiebot). Dodatne informacije o ravnanju s prenesenimi podatki so na voljo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov podjetja Cookiebot.

Obdelavo vaših podatkov s strani podjetja Cookiebot lahko preprečite, če izklopite izvajanje funkcije JavaScript v svojem spletnem brskalniku ali namestite program Script-Blocker, npr. noscript.net v svojem spletnem brskalniku. Toda v primeru izklopa izvajanja funkcije JavaScript ne moremo zajemati vaših preferenc.

 

Google Analytics
Dodatne osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve v skladu s točko a) 1. odstavka člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov, če jo podate. Namen je pridobivanje informacij o tem, kako obiskujete našo stran in kakšen doseg ima stran.

Za to uporabljamo Google Analytics, storitev za spletno analizo podjetja Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ZDA). Odgovorno mesto za uporabnike v EU/EGS in Švici je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska.
Google Analytics uporablja piškotke, ki omogočajo analizo vaše uporabe spletne strani. S piškotki pridobljene informacije o vaši uporabi te spletne strani se praviloma prenesejo in shranijo na strežnik podjetja Google v ZDA. Na podlagi aktiviranja anonimizacije IP na tej spletni strani Google vaš IP naslov znotraj držav članic Evropske unije ali drugih državah podpisnicah sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru skrajša. Samo v izjemnih primerih se celoten naslov IP prenese na strežnik podjetja Google v ZDA in tam skrajša.
Če pride do takega prenosa osebnih podatkov zunaj Evropskega gospodarskega prostora, tak prenos vedno poteka šifrirano in na podlagi ustreznih zaščitnih ukrepov za zagotavljanje ustrezne ravni varstva podatkov v smislu 44. člena GDPR in nasl.

Naslov IP, ki se v okviru Google Analytics posreduje iz vašega brskalnika, se ne združuje z drugimi podatki podjetja Google. Po naročilu upravljavca te spletne strani Google te informacije uporablja za vrednotenje vaše uporabe spletne strani, za sestavljanje poročil o aktivnostih spletne strani in za izvajanje drugih storitev za upravljavca spletne strani v povezavi z uporabo spletne strani in spleta. V teh namenih je tudi naš zakoniti interes za obdelavo podatkov prek Google Analytics.
Z naše strani poslani in s piškotki ali uporabniškimi oznakami (npr. uporabniško ime) povezani podatki se po 14 mesecih samodejno izbrišejo. Brisanje podatkov, katerih doba shranjevanja je potekla, se izvaja samodejno enkrat na mesec.

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo programske opreme svojega spletnega brskalnika; kljub temu naj vas spomnimo, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne strani v polnem obsegu. Prav tako lahko preprečite zbiranje podatkov v zvezi z vašo uporabo spletne strani, ki se zajamejo s piškotkom (vklj. z vašim naslovom IP), podjetja Google ter obdelavo teh podatkov s strani podjetja Google, če prenesete in namestite https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Zavrnitveni piškotki preprečujejo nadaljnje zbiranje vaših podatkov pri obisku te spletne strani. Za preprečitev zbiranja prek Universal Analytics z različnih naprav morate zavrnitev izvesti na vseh sistemih, ki jih uporabljate. Če kliknete tukaj, se nastavi zavrnitveni piškotek:

 

Podrobne informacije o pogojih uporabe Google Analytics in varstvu podatkov pri podjetju Google so na voljo pod https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ oz. pod https://policies.google.com/?hl=en .

 

 

Prenos podatkov drugim podjetjem znotraj in zunaj skupine Roto
Določene postopke obdelave prevzamejo gospodarske družbe znotraj skupine Roto. Zato je možno, da pride do prenosa vaših podatkov. Ta prenos praviloma poteka na podlagi pogodbe o obdelovanju podatkov. V posameznih primerih je možno tudi, da je pravna podlaga za prenos naš zakoniti interes v skladu s točko f) 1. odstavka 6. člena GDPR, pri čemer naš zakoniti interes izhaja iz učinkovite ureditve naših notranjih postopkov.

Načeloma se vaši podatki ne posredujejo tretjim osebam zunaj skupine Roto, razen če smo po zakonu to dolžni storiti ali če je posredovanje podatkov potrebno za izvajanje pogodbenega razmerja ali če ste se predhodno izrecno strinjali s posredovanjem vaših podatkov.

 

Posredovanje podatkov zunanjim ponudnikom storitev (obdelovalec)
Vaši podatki se posredujejo partnerjem za storitve, če ti delujejo po našem naročilu in podpirajo podjetje Roto pri ponujanju storitev.

Pooblaščeni ponudniki storitev obdelujejo vaše osebne podatke v okviru obdelave naročila v skladu s členom 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Če zunanji ponudniki storitev pridejo v stik z vašimi podatki, smo s pravnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi ter z rednimi nadzori zagotovili, da tudi oni upoštevajo predpisom za varstvo podatkov.

Sama spletna stran se gosti na strežnikih obdelovalca, s katerim je sklenjen sporazum o obdelavi naročil.

 

Brisanje podatkov in trajanje shranjevanja
Osebni podatki zadevne osebe se izbrišejo ali zaklenejo, ko namen shranjevanja ne obstaja več. Shranjevanje se lahko nadaljuje, če to predvideva evropski ali državni zakonodajalec z uredbami, zakoni ali drugimi predpisi Evropske unije, katerim je podvržen upravljavec. Zaklepanje ali brisanje podatkov se izvede tudi, ko poteče eden izmed rokov shranjevanja, ki jih določajo navedeni predpisi, razen če obstaja potreba po nadaljnjem shranjevanju podatkov za sklepanje ali izvajanje pogodbe.

 

Pravice zadevnih oseb
Če se obdelujejo vaši podatki, ste zadevna oseba v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov in imate naslednje pravice v razmerju s posameznim zgoraj omenjenim upravljavcem:

 

Pravica do dostopa
Od nas lahko zahtevate potrdilo o tem, ali obdelujemo osebne podatke, ki se nanašajo na vas. Če smo obdelovali vaše podatke, imate dodatne pravice do dostopa, ki so navedene v členu 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Pravica do popravka
Če so vaši podatki, ki smo jih zbrali, netočni ali nepopolni, lahko v skladu s členom 16 Splošne uredbe o varstvu podatkov od nas zahtevate, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo podatke.

 

Pravica do omejitve obdelave
V skladu s pogoji člena 18 Splošne uredbe o varstvu podatkov lahko v določenih pogojih zahtevate tudi omejitev uporabe osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas.

Po omejitvi se vaši podatki smejo obdelovati le z vašo privolitvijo ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe ali iz razlogov pomembnega javnega interesa Evropske unije ali ene izmed članic. Pred razveljavitvijo omejitve vas o tem obvestimo.

 

Pravica do izbrisa
Če obstaja eden izmed razlogov iz 1. odstavka člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, lahko od nas zahtevate, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo podatke osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, razen če obstaja izjema glede obveznosti brisanja v skladu s 3. odstavkom člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Pravica do prenosljivosti podatkov
V skladu s členom 20 Splošne uredbe o varstvu podatkov imate tudi pravico, da prejmete podatke, ki se nanašajo na vas, v strojno berljivi obliki in da te podatke brez ovir posredujete drugemu upravljavcu, če obstajajo pogoji iz točke a) 1. odstavka člena 20 Splošne uredbe o varstvu podatkov, ali da mi pošljemo vaše osebne podatke neposredno drugemu upravljavcu, če je to tehnično izvedljivo in se s tem ne bi kršile pravice in svoboščine drugih. Ta pravica ne velja za obdelavo osebnih podatkov, ki je potrebna za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti.

 

Pravica do ugovora
Imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki temelji na točki a) ali f) 1. odstavka člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov, s strani enega izmed zgoraj omenjenih upravljavcev.

Vaše osebne podatke bomo prenehali obdelovati, razen če legitimni razlogi za obdelavo prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali če obdelava služi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

Pravica do pritožbe pri nadzornem organu
Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo imate pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši to uredbo.

 

Spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov
Ta izjava o varstvu osebnih podatkov se neprestano prilagaja glede na razvoj interneta in naše ponudbe. O spremembah bomo pravočasno podali obvestilo na tej spletni strani. Za informiranje v zvezi z aktualnim stanjem naših določil o varstvu osebnih podatkov morate redno obiskovati to spletno stran.