Isikuandmete kaitse avaldus


Meil on hea meel, et külastate meie veebilehte ning tunnete huvi Roto ning meie toodete ja teenuste vastu. Suhtume väga tõsiselt teie isikuandmetesse ja nende konfidentsiaalsesse käsitlemisse, et tunneksite end meie veebilehte külastades turvaliselt ja hästi.

Selle isikuandmete kaitse avaldusega soovime teile seega teada anda, millal me milliseid andmeid salvestame ning mis eesmärgil me neid kasutame – seda kõike loomulikult kooskõlas kehtivate andmekaitse-eeskirjadega.

 

Vastutava isiku kontaktandmed
Roto Frank Holding AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Saksamaa,

keda esindab juhatuse esimees

Dr. Eckhard Keill

 

Andmekaitseinspektori kontaktandmed
Päringud saatke eespool nimetatud aadressil märkusega „Andmekaitseinspektor“.

 

Üldine info
Meie internetilehte külastades koguvad meie veebiserverid automaatselt infot. Kogutava teabe hulka kuuluvad veebilehitseja liik, kasutatav operatsioonisüsteem, internetiteenuse pakkuja domeeninimi, IP-aadress, veebileht, millelt meie internetilehele liikusite, leheküljed, mida meie internetilehel külastate, ning külastuse kuupäev ja kestus. Mõned nendest andmetest kirjutatakse küpsistesse ja salvestatakse teie kliendile. Osaliselt on see tehniliselt vajalik, osaliselt küsime selleks eelnevalt teie nõusolekut.

 

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused
Selle veebilehe kasutamise raames töödeldakse teie isikuandmeid osaliselt erinevatele õiguslikele alustele tuginedes.

Nõutavate isikuandmete, nt teie IP-aadressi töötlemise õiguslik alus tuleneb meie õigustatud huvist vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f. Meie huvi seisneb meie soovis esitleda teile meie veebilehte. Töötlemise eesmärk on võimalus esitleda teile seda veebilehte ja tagada veebilehe veatu esitlus. Jätame teile võimaluse valida, milliseid küpsiseid kirjutatakse ja millist teavet me teie kohta koguda saame.

 

Cookiebot
Me kasutame ettevõtte Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaagen, Taani (Cookiebot) teenuseid. Lisateavet edastatud andmete käsitlemise kohta leiate ettevõtte Cookiebot Isikuandmete kaitse avaldusest.

Saate oma andmete töötlemist Cookieboti poolt takistada, inaktiveerides oma veebilehitsejas JavaScripti või paigaldades oma veebilehitsejasse skripti blokeerija, nt noscript.net. Kui olete JavaScripti inaktiveerinud, siis ei saa me enam koguda andmeid teie eelistuste kohta.

 

Google Analytics
Ülejäänud andmeid töötleme teie nõusoleku alusel vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a, kui olete sellekohase loa andnud. Töötlemise eesmärk on koguda teavet selle kohta, kuidas te meie veebilehte kasutate ja millises ulatuses.

Kasutame selleks veebianalüüsi teenust Google Analytics ettevõttelt Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Vastutav asutus ELis/EMPs ja Šveitsis on Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa.
Google Analytics kasutab küpsiseid, mis võimaldavad veebilehe kasutamise analüüsi. Küpsise abil loodud info, mis hõlmab selle veebilehe kasutamist teie poolt, edastatakse üldjuhul Google'i serverile USAs ja salvestatakse seal. Tänu IP anonüümseks muutmisele sellel veebilehel muudab Google teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikide või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga liitunud teiste riikide piires lühemaks. Täielik IP-aadress edastatakse USAs asuvale Google'i serverile üksnes erandjuhtudel ja lühendatakse alles seal.
Kui selline isikuandmete edastamine peaks toimuma väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda, toimub see alati krüptitult ning põhineb kohastel garantiidel, et tagada vastav andmekaitsetase isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 44 jj tähenduses.

Google Analyticsi raames teie veebilehitsejast edastatud IP-aadressi ei viida kokku Google'i teiste andmetega. Selle veebilehe käitaja tellimusel kasutab Google neid andmeid veebilehe kasutamise analüüsimiseks, veebilehel toimuvaid tegevusi puudutavate raportite koostamiseks ning veebilehe kasutuse ja internetikasutusega seotud teiste teenuste pakkumiseks veebilehe käitajale. Neis eesmärkides peitub ka meie õigustatud huvi töödelda andmeid Google Analyticsi abil.
Meie saadetud ja küpsiste või kasutajatunnustega (nt kaustaja ID) seotud andmed kustutatakse automaatselt 14 kuu möödudes. Nende andmete kustutamine, mille säilitamise lõpptähtaeg on kätte jõudnud, toimub automaatselt kord kuus.

Küpsiste salvestamist saate takistada oma veebilehitseja tarkvara vastavate seadetega; juhime teie tähelepanu asjaolule, et selle veebilehe kõigi funktsioonide kasutamine ei pruugi sellisel juhul olla võimalik. Lisaks saate takistada selliste andmete kogumist ja töötlemist Google'i poolt, mis on küpsise loodud ja mis puudutavad veebilehe kasutamist teie poolt (k.a teie IP-aadressi), kui laadite alla ja paigaldate https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Tõrjeküpsised takistavad teie andmete edaspidist kogumist, kui külastate meie veebilehte. Vältimaks Universal Analyticsi andmete kogumist erinevates seadmetes, peate tõrje seadma kõigisse kasutatavatesse süsteemidesse. Siin klõpsates seatakse tõrjeküpsis:

 

Lisateavet Google Analyticsi kasutustingimuste ja andmekaitse kohta Google'is leiate veebiaadressidelt https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ ja https://policies.google.com/?hl=en .