Aufgrund einer technischen Störung sind wir telefonisch nicht erreichbar. Bitte senden Sie Ihr Anliegen an vertrieb@roto-frank.com
Skip to the main content.

Duurzaamheid bij Roto

Roto richt zich doelgericht, bewust en klantgericht op de toekomst en ziet duurzaamheid als een belangrijk strategisch doel. Al vele jaren streven wij naar een duurzame aanpak met de nadruk op productkwaliteit en duurzame oplossingen. Op basis van lean principes en continue verbeteringsprocessen richten wij ons consequent op de voordelen voor de klant. Bovendien werd een groepsbrede duurzaamheidsstrategie ontwikkeld en geïntegreerd in de bestaande bedrijfsstrategie. Op deze manier omvat onze bedrijfsvisie voor de lange termijn het aspect om duurzame waarden volledig in aanmerking te nemen als basis voor ons ondernemerschap.

Duurzaamheidsstrategie

Op basis van de gedefinieerde visie en strategie zijn actieterreinen en duurzaamheidsthema's voor de lange termijn gedefinieerd, die Roto in de toekomst bij alle activiteiten en beslissingen concreet zal implementeren en in overweging nemen. Roto zal daarom blijven werken aan maatregelen om voortdurend duurzame bedrijfshandelingen te verrichten.

Sustainability Mission Roto Group

 

In onze gehele waardeketen staan wij voor sociale en ecologische duurzaamheid. Daarbij werken wij voortdurend samen met onze klanten en partners en ontwikkelen zo duurzame product- en serviceoplossingen in onze markten. 

Dit alles kunnen wij alleen samen met alle mensen van Roto bereiken. Daartoe creëren wij de voorwaarden voor een duurzame transformatie van de gehele ondernemingsgroep door middel van een waarderende en aantrekkelijke werkomgeving.

Actiepunten

 

De inspanningen van de Roto Groep om het thema duurzaamheid in de dagelijkse activiteiten te integreren zijn niet alleen gebaseerd op het feit dat de juridische omgeving voortdurend verandert, maar ook op de overtuiging van de ecologische, sociale en economische betekenis ervan op lange termijn.

Roto Gedragscode

 

Roto zet zich in voor een verantwoord en duurzaam ondernemingsbestuur. Met name de in deze gedragscode genoemde beginselen van ecologisch, sociaal en ethisch gedrag vormen de basis van ons ondernemingsbestuur.

Wij laten ons leiden door internationale verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, de richtlijnen inzake de rechten van kinderen en zakelijk gedrag, de richtlijnen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten, de internationale arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie en het Global Compact van de Verenigde Naties, alsmede nationale wetten en voorschriften. 

Onze beginselen vormen de basis van onze samenwerking met onze zakelijke partners, met name leveranciers en dienstverleners.

Wij houden rekening met de verschillende omstandigheden waaronder onze zakenpartners moeten werken. In het bijzonder erkennen wij de uitdagingen waarmee kleinere partners worden geconfronteerd. Wij ondersteunen onze zakenpartners waar nodig bij hun voortdurende inspanningen om al onze beginselen van corporate governance beter na te leven.

 

 


Aandachtsthema's bij Roto Roof System Technology

Klantgerichte oplossingen

Voertuig van de Roto Profi Delivery Service

Roto Profi Delivery Service

De Roto Profi Delivery Service biedt onze installateurs uit de renovatie en prefab sector ongekende voordelen. Door het leveren zonder verpakking neemt de efficiëntie in het productie proces enorm toe waardoor het monteren van dakramen veel minder tijd kost. Daarnaast verlies je een groot deel van de afvalstromen op locatie wat al snel resulteert in een tijds besparing van ca. 15 minuten per dakraam.

Betrokken en efficiënte medewerkers

Uitgebreide klimaat- en milieubescherming

Groendak met daglicht

Duurzame huisvesting

Ons kantoor is volledig gasloos en het grootste deel van onze elektriciteit behoefte wordt opgewerkt met eigen Zonnepanelen. Voor de extra behoefte die we moeten inkopen maken we gebruik van aantoonbaar 100% groene stroom uit Nederland via Vattenfall.

fotovoltaïsch systeem

Groene stroom

Eigen opwekking van groene stroom dankzij fotovoltaïsche installatie op het dak