Aufgrund einer technischen Störung sind wir telefonisch nicht erreichbar. Bitte senden Sie Ihr Anliegen an vertrieb@roto-frank.com
Skip to the main content.

Juridische informatie

 

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De inhoud van de website van roto-frank.com wordt voortdurend gecontroleerd en geactualiseerd. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen de gegevens op korte termijn veranderen. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Roto Frank DST Benelux B.V. en de hostingprovider van deze website zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voorde juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Roto Frank DST Benelux B.V.  wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Het  voorgaande geldt ook voor de links naar externe sites op roto-frank.com. Verwijzingen (links) naar websites van andere aanbieders moeten van de eigen inhoud van de website roto-frank.com worden onderscheiden. De exploitanten van roto-frank.com nemen uitdrukkelijk afstand van de op externe sites gepubliceerde inhoud. Dit geldt voor alle links die leiden naar pagina's en banners buiten de website roto-frank.com. De inhoud en de structuur van de website roto-frank.com zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor het gebruik van teksten en afbeeldingen en de reproductie van informatie en gegevens is de voorafgaande toestemming van de exploitanten van roto-frank.com vereist. Roto Frank DST Benelux B.V. meent naar beste weten dat, op het moment dat de links werden aangemaakt, de betreffende gelinkte pagina's vrij waren van illegale inhoud. Indien na het plaatsen van de link een ontoelaatbare inhoud wordt ingevoerd, neemt Roto Frank DST Benelux B.V. uitdrukkelijk afstand van de betreffende inhoud. Na kennisname zal Roto Frank DST Benelux B.V. de betreffende links onmiddellijk verwijderen. Dit geldt ook voor alle vermeldingen van derden in de door Roto Frank DST Benelux B.V. opgezette gastenboeken, discussiefora, enz.

Er wordt evenmin aansprakelijkheid aanvaard voor schade veroorzaakt door computervirussen of de installatie of het gebruik van software bij het oproepen of downloaden van gegevens.


Privacy
Onze privacy-verklaring vindt u hier.


Gebruiksrecht
Het gebruiksrecht voor gepubliceerde, auteursrechtelijk beschermde objecten die door medewerkers van Roto Frank DST Benelux B.V.zelf zijn gecreëerd of door Roto Frank DST Benelux B.V. zijn verworven, blijft uitsluitend bij Roto Frank DST Benelux B.V. berusten. Het dupliceren of gebruiken van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur. Bovendien kunnen afbeeldingen, afbeeldingen, grafieken, tekst, merken of andere bestanden geheel of gedeeltelijk onderworpen zijn aan het auteursrecht, merkenrecht of eigendomsrecht van derden.


Wettelijke geldigheid
Deze disclaimer maakt deel uit van ons internetaanbod. Indien afzonderlijke formuleringen of delen van deze tekst niet of niet meer volledig overeenkomen met de geldige juridische situatie, blijven de overige delen van deze verklaring onaangetast. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling waarvan de gevolgen zo dicht mogelijk bij het economische doel van de overeenkomstsluitende partijen met de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling komen.