Aufgrund einer technischen Störung sind wir telefonisch nicht erreichbar. Bitte senden Sie Ihr Anliegen an vertrieb@roto-frank.com
Skip to the main content.

Informacja prawna

 

 1. Strona internetowa Roto Okna Dachowe Sp. z o.o.  (w dalszej części zwana Stroną internetową) pod adresem www.roto-frank.com/pl/dst, administrowana jest przez Roto Okna Dachowe Sp. z o.o., (21-100 Lubartów, ul. Lubelska 104), w dalszej części zwaną Roto Okna Dachowe. - tel. +48 81 855 03 55, fax +48 81 855 03 59.
   
 2. Kontakt do administratora strony internetowej: Dział Marketingu, e-mail: marketing.pl@rotofrank.com. Administrator Strony internetowej przyjmuje jedynie informacje dotyczące funkcjonowania samej Strony internetowej. We wszystkich innych sprawach należy kontaktować się z właściwymi komórkami organizacyjnymi Roto Okna Dachowe - numery telefonów kontaktowych znajdują się w zakładce: Serwis klienta/Kontakt 
 3. Zakazane jest korzystanie ze Strony internetowej w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszej informacji lub niezgodnie z dobrymi obyczajami, a w szczególności zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
   
 4. Użytkownik Strony internetowej oświadcza, że przesyłając jakiekolwiek materiały do Roto Okna Dachowe za pośrednictwem Strony internetowej lub poczty elektronicznej nie narusza praw osób trzecich ani dobrych obyczajów, a także zezwala Roto Okna Dachowe na publikowanie tych materiałów na Stronie internetowej, rozsyłanie pocztą elektroniczną lub wydanie drukiem.
   
 5. Roto Okna Dachowe dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane na Stronie internetowej były prawidłowe i rzetelne. Jednakże wszelkie informacje zamieszczone na Stronie internetowej mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Roto Okna Dachowe zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach zamieszczonych na Stronie internetowej w całości lub w części, w dowolnym czasie.
   
 6. Roto Okna Dachowe nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Strony internetowej oraz za przerwy w jej dostępności, a także nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z jakąkolwiek treścią prezentowaną na Stronie internetowej.
   
 7. Roto Okna Dachowe nie gwarantuje kompletności, aktualności ani przydatności informacji zamieszczonych na Stronie internetowej, ani ich zgodności z aktualnym stanem faktycznym. W szczególności, pomimo dołożenia wszelkich starań Roto Okna Dachowe nie może zapewnić wierności kolorów na materiałach fotograficznych zamieszczonych na Stronie internetowej, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od parametrów urządzeń wyjścia, np. rozdzielczości i ustawienia monitora.
   
 8. Roto Okna Dachowe dokłada wszelkich starań, aby Strona internetowa była dostępna za pomocą różnych konfiguracji dostępnego na rynku oprogramowania i sprzętu. Roto Okna Dachowe nie gwarantuje poprawnego wyświetlania treści u korzystających ze Strony internetowej. Sposób wyświetlania zależy bowiem w wielu przypadkach od systemu operacyjnego, szybkości łącza internetowego oraz wielu innych czynników, na które Roto Okna Dachowe nie ma wpływu.
   
 9. Roto Okna Dachowe informuje, że korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej takich jak Strona internetowa lub poczta elektroniczna nie gwarantuje w 100 % poufności przesyłanych danych, ani braku innych zagrożeń np. wirusy komputerowe.
   
 10. Struktura Strony internetowej oraz zawarte na niej materiały chronione są prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 r. poz. 1231 tj.). Kopiowanie oraz rozpowszechnianie całości lub części materiałów (takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych) zamieszczonych na Stronie internetowej bez zgody Roto Okna Dachowe jest zabronione.     
   
 11. Materiały i treści zawarte na Stronie internetowej można kopiować, przechowywać oraz drukować wyłącznie w celach niekomercyjnych i tylko na własny użytek. Roto Okna Dachowe nie zezwala na jakiekolwiek rozpowszechnianie skopiowanych materiałów, w szczególności na ich zamieszczanie w innych serwisach internetowych.
   
 12. Roto Okna Dachowe oraz Administrator Strony internetowej nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczone na innych stronach internetowych znajdujących się pod linkami odwołującymi się do tych stron oraz nie gwarantują aktualności materiałów prezentowanych na tych stronach.