Aufgrund einer technischen Störung sind wir telefonisch nicht erreichbar. Bitte senden Sie Ihr Anliegen an vertrieb@roto-frank.com
Skip to the main content.

Dofinansowanie
do okien dachowych

W ramach rządowych programów.

 

Dowiedź się więcej    Poproś o poradę

Najistotniejsze informacje w skrócie

 

Wymiana starych okien dachowych na nowe, energooszczędne okna dachowe Roto jest korzystna pod wieloma względami. Możesz cieszyć się dobroczynnym wpływem naturalnego światła dziennego, obniżyć koszty energii, chronić klimat, a dzięki dotacjom państwowym możesz uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. 

Program "Czyste Powietrze"

Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Rodzaje wsparcia, obejmujące zakup i montaż:

 • pompa ciepła
 • entralne ogrzewanie (w tym kolektory słoneczne)
 • panele fotowoltaiczne
 • wentylacja mechaniczna
 • okna, drzwi zewnętrzne, drzwi/bramy garażowe (wraz z demontażem)

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

 

Formy dofinansowania:

 • dotacja, jeżeli resztę kosztów termomodernizacji pokrywasz ze środków własnych
 • dotacja z prefinansowaniem, czyli dotacja, której część lub całość zostanie przekazana bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Wysokość dofinansowania:

 • do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
 • do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania
 • do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania
 • do 1 200 zł na audyt energetyczny - dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami

 

Program "Stop Smog"

Cel programu

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Rodzaje wsparcia, m.in.:

 • ocieplenie domu
 • dostęp do energii elektrycznej
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Podmiotem wnioskującym może być gmina położona na obszarze, na którym obowiązuje ustawa antysmogowa. Beneficjentami mogą być właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość dofinansowania:

 • dla gmin do 100 tys. mieszkańców do 70% współfinansowania
 • dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców poniżej 70% współfinansowania
 • średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 000 zł.

Współczynnik przenikania ciepła

 

Właściwości termoizolacyjne definiuje współczynnik przenikania ciepła (wartość Uw). Określa on ilość ciepła, która będzie wydostawać się przez poszczególne przegrody takie jak ściany, dach, drzwi czy okna. Im niższa certyfikowana wartość Uw, tym lepsza izolacja termiczna.