Aufgrund einer technischen Störung sind wir telefonisch nicht erreichbar. Bitte senden Sie Ihr Anliegen an vertrieb@roto-frank.com
Skip to the main content.

Polityka prywatności

Dziękujemy za wizytę na naszej stronie internetowej, a także zainteresowanie Roto Okna Dachowe sp. z o.o. i naszymi usługami. Aby czuli się Państwo bezpiecznie podczas odwiedzania naszej strony internetowej, traktujemy poważnie ochronę danych osobowych i ich poufne traktowanie.
Publikujemy niniejsze uwagi dotyczące ochrony danych, aby poinformować, kiedy i w jakim celu przechowujemy dane i wykorzystujemy je – oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.
W razie pytań dotyczących postępowania z danymi osobowymi prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują się poniżej.  
Stały rozwój technologiczny, zmiany w naszych usługach lub określona sytuacja prawna, jak również inne przyczyny mogą wymagać od nas dostosowania naszej polityki prywatności. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie i prosimy o regularne sprawdzanie informacji o aktualnym stanie.

Informacje podstawowe

O ile nie zaznaczono inaczej w poniższych sekcjach, podczas korzystania z naszych stron internetowych nie gromadzimy, nie przetwarzamy ani nie wykorzystujemy danych osobowych. 
Po uzyskaniu przez Państwa dostępu do naszych stron internetowych nasze serwery internetowe automatycznie zbierają informacje o charakterze ogólnym. Obejmuje to rodzaj przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych, adres IP używanego komputera, witrynę, z której nastąpiło przekierowanie, odwiedzane strony w naszym portalu oraz datę i czas trwania wizyty. 
Nie możemy wykorzystać tych informacji do identyfikacji konkretnego użytkownika. Informacje są przez nas analizowane wyłącznie w celach statystycznych i wykorzystywane tylko w celu zwiększenia atrakcyjności, ulepszania zawartości i funkcjonalności naszych stron internetowych.

 

Pojęcie danych osobowych 

Dane osobowe w ogólnym unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) są zdefiniowane w następujący sposób: 
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Podstawa prawna do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowił będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku wypełniania postanowień umowy zawartej między Państwem, a Roto Okna Dachowe sp. z o.o. stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również procesów przetwarzania danych, które są konieczne do podjęcia działań przedumownych.
Podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie koniecznym do wypełniania zobowiązań prawnych przez naszą firmę stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej i jeżeli nie naruszają one interesów, podstawowych praw i podstawowych wolności danej osoby, stosuje się art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako podstawę prawną przetwarzania danych.
 
 

Usuwanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe osoby, której dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane natychmiast po ustaniu konieczności przechowywania w określonym celu. Ponadto takie przechowywanie może mieć miejsce, jeżeli ustawodawca europejski lub krajowy przygotował przewidział odpowiednie przepisy, prawa lub inne przepisy unijne, którym podlega administrator. Zablokowanie lub usunięcie danych ma również miejsce, gdy upłynie okres przechowywania określony przez wyżej wymienione przepisy, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik dostarczy je samodzielnie, na przykład w celu wykonania zamówienia, ankiety, konkursu, rejestracji w celu skorzystania ze spersonalizowanych usług, nawiązania kontaktu np. przez formularz kontaktowy, chat lub funkcje oddzwaniania (callback). Tam zostaną Państwo poinformowani o zamierzonym celu przetwarzania i, jeśli to konieczne, poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych. Dane osobowe gromadzone w kontekście naszych stron internetowych są wykorzystywane bez konieczności uzyskania zgody użytkownika wyłącznie do przetwarzania zamówienia lub przetwarzania zapytań, a w razie potrzeby przekazywane do odpowiedniej firmy w ramach Grupy. Ponadto Państwa zgoda jest konieczna do wykorzystania danych w zarządzanej centralnie przez Roto Frank AG bazie danych klientów i zainteresowanych oraz połączenia danych w ramach Grupy Roto. Wykorzystanie tych danych pozostaje ograniczone do celów reklamowych, badań rynkowych i opinii publicznej i jest możliwe tylko dla oddziałów Roto w UE. W każdej chwili można odwołać swoją zgodę z przyszłym skutkiem. 
Państwa dane są szyfrowane przed transmisją i przetwarzaniem w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem. Należy pamiętać, że niezaszyfrowane wiadomości e-mail nie są chronione przed dostępem podczas przesyłania. Państwa dane nie będą sprzedawane, wynajmowane ani udostępniane stronom trzecim w sposób inny niż opisano tutaj. Przekazywanie danych osobowych do instytucji państwowych i władz jest możliwe wyłącznie w ramach zobowiązujących do tego przepisów krajowych. Nasi pracownicy, agencje i dystrybutorzy są zobowiązani do zachowania ścisłej poufności.

 

Tworzenie profili

Aby optymalnie dostosować działania marketingowego oraz nasze usługi i oferty do Państwa zainteresowań, prowadzimy profil klienta, w którym zbieramy i analizujemy informacje o sposobie korzystania z naszych usług. W celu utworzenia Państwa profilu klienta rejestrujemy dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail w różnych miejscach, w których kontaktują się Państwo z ROTO Okna Dachowe Sp. z o.o. Do informacji tych zaliczają się np. dane z Państwa zapytań o kontakt, z portali Roto lub dane uzyskiwane w ramach Państwa interakcji z naszymi newsletterami. Dane te wykorzystujemy po to, aby móc zaoferować Państwu treści dokładnie dostosowane do Państwa zainteresowań. Rzecz jasna zbieramy Państwa dane osobowe tylko za Państwa wyraźną zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, ustawą Prawo telekomunikacyjne oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o którą wyraźnie prosimy w miejscu zbierania danych. Decyzja co do tego, które dane zostaną nam udostępnione na potrzeby profilu klienta, należy wyłącznie do Państwa. Dzięki środkom technicznym gwarantujemy, że w profilu klienta przetwarzane będą wyłącznie te informacje, które zostały nam dobrowolnie przez Państwa udostępnione. Każdą udzieloną zgodę na wykorzystywanie Państwa danych w profilu klienta można odwołać bez podania przyczyny w dowolnym czasie w pierwotnym miejscu zbierania danych. W konsekwencji dane, które zarejestrowaliśmy w tym miejscu za Państwa pośrednictwem, nie będą już przetwarzane w profilu klienta.

 

Strefa logowania „Moje Roto"

Mają Państwo możliwość założenia sobie u nas profilu klienta. Na potrzeby rejestracji pozyskujemy od Pańswa i zapisujemy następujące dane: tytuł, imię, nazwisko, nazwę ulicy i numer domu, kod pocztowy, nazwę miasta i państwa, nr telefonu, adres e-mail, hasło.
Po udanej rejestracji otrzymują Państwo osobisty dostęp chroniony hasłem oraz zyskują dostęp do zapisanych przez siebie danych. Rejestracja jest dobrowolna i w związku z tym bazuje na art. 6 ust. 1 lit. a RODO, lecz może stanowić warunek korzystania z naszych usług.

Kontakt 

Mają Państwo możliwość skontaktowania się z nami, wysyłając wiadomość na nasz adres e-mail, telefonicznie, za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych, chatów i funkcji oddzwaniania (callback).  W celu skorzystania z kontaktu za pomocą funkcji oddzwanianie (callback) proszę kliknąć w ikonkę słuchawki na naszej stronie, a następnie w okienku, które się pojawi, wpisać swój numer telefonu. System automatycznie połączy Państwa z nami nawet w ciągu 26 sekund, a gdy nie będzie to możliwe, niezwłocznie oddzwonimy na podany przez Państwa numer telefonu. Chat online (Live Chat) nie pozyskuje Państwa danych. To łatwy i szybki sposób na kontakt z nami na żywo, za pomocą okienka chatu, w czasie, gdy odwiedzacie Państwo naszą stronę. Jeśli macie do nas pytanie lub prośbę, wpiszcie je w okienku czatu. Jeżeli nasi konsultanci będą w danej chwili niedostępni, możecie Państwo zostawić nam wiadomość za pomocą chatu offline. W takim przypadku proszę zostawić nam za pomocą formularza w okienku czatu offline swoje imię, adres e-mail i numer telefonu, a także treść wiadomości, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować. Oczywiście wykorzystamy przekazane nam dane osobowe (w tym udostępnione za pomocą funkcji callback lub czatu offline) wyłącznie w celu, w jakim zostały nam przekazane w momencie kontaktu z nami. Nie będziemy wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Jeśli pytamy w formularzu kontaktowym o dane, które nie są niezbędne do podjęcia kontaktu z Państwem, oznaczamy je zawsze jako opcjonalne. Te informacje służą do konkretyzacji Państwa prośby i usprawnienia obsługi zgłoszenia. Przekazanie tych informacji wyraźnie opiera się na zasadzie dobrowolności i jest dokonywane za Państwa zgodą. Jeśli chodzi o informacje o kanałach komunikacji (na przykład adres e-mail, numer telefonu), wyrażają Państwo również zgodę na kontaktowanie się z Państwem za ich pośrednictwem, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie. 
W każdej chwili można oczywiście odwołać swoją zgodę z przyszłym skutkiem. Prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują się poniżej.

 

Funkcja „Znajdź partnera”

Aby zainstalować nasze okna dachowe, można wyświetlić profesjonalnych partnerów w swoim regionie, wpisując kod pocztowy. Zapisujemy podany kod pocztowy tylko w celu wyświetlenia i nie udostępniamy tych danych osobom trzecim. To samo dotyczy znalezienia wyspecjalizowanych dealerów w okolicy.

 

Zlecenie gwarancyjne / pogwarancyjne / zlecenie naprawy

Jeśli skontaktują się Państwo z nami w sprawie zamówienia gwarancyjnego, pogwarancyjnego lub zlecenia naprawy, Państwa dane mogą zostać przekazane do realizacji jednemu z naszych zewnętrznych partnerów serwisowych. Ten partner serwisowy wykorzysta przekazane dane wyłącznie do sporządzenia kosztorysu zgodnie z Państwa wymaganiami i przekaże go na podane przez Państwa dane kontaktowe. Dalsze przekazywanie i wykorzystywanie tych danych nie będzie miało miejsca. Spedycja służy szybkiej realizacji Państwa zamówienia.

Wyjaśnienie przez telefon

Jeśli skontaktują się Państwo z nami telefonicznie w celu wyjaśnienia zamówienia, wymagamy podania numeru zgłoszenia zamówienia serwisowego jako informacji obowiązkowej.

Zapytanie o status usługi

Mogą Państwo sprawdzić status swojego zamówienia online za pośrednictwem naszej strony internetowej. Otrzymają Państwo dane dostępowe po potwierdzeniu zamówienia. Wyznaczony dekarz ma również dostęp do zapytania o stan Państwa zamówienia. W ramach sprawdzania statusu nie są pobierane żaden inne dane osobowe. Dane służą jedynie do wglądu w obsługę procesu przez Państwa i dekarza.

Realizacja usługi za pośrednictwem aplikacji

Nasi pracownicy serwisowi, którzy realizują zlecenie serwisowe na miejscu, wprowadzają dane dotyczące realizacji zamówienia do danych o zamówieniu wprowadzonych w aplikacji w celu rejestrowania statusu zamówienia i jego realizacji. Po zrealizowaniu zamówienia będziemy potrzebować Państwa podpisu elektronicznego, aby potwierdzić zakończenie. Otrzymają Państwo wówczas powiadomienie o zakończeniu, które zostanie wysłane na adres e-mail podany w celu przetworzenia zamówienia lub które zostanie wysłane pocztą.

Ankieta satysfakcji

Po zrealizowaniu zamówienia prześlemy Państwu ankietę satysfakcji, która jest obsługiwana za pośrednictwem witryny onlineumfragen.com. Uczestnictwo w ankiecie jest dobrowolne. Dane osobowe zebrane w tym kontekście służą optymalizacji naszego procesu obsługi.

Aplikowanie

Aplikację złożyć można za pośrednictwem naszego portalu online pod adresem https://www.jobs.roto-frank.com/pl. Aplikacja internetowa zostanie przekazana za pośrednictwem szyfrowanego połączenia bezpośrednio do działu HR i oczywiście będzie traktowana poufnie. Oczywiście wykorzystamy te dane tylko do przetwarzania zgłoszenia i nie przekażemy ich osobom trzecim spoza Grupy Roto. 
Więcej informacji na temat przetwarzania danych w kontekście procesu aplikacji można znaleźć w polityce prywatności naszego portalu do składania aplikacji. W przypadku złożenia przez Państwa aplikacji na określone stanowisko, które zostało już zajęte lub znalezienia stanowiska, które byłoby dla Państwa bardziej odpowiednie, chcielibyśmy przekazać Państwa aplikację innemu działowi w firmie. Prosimy o informację, jeśli nie zgadzają się Państwo na takie przekazanie. Państwa dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu procesu składania wniosku lub najpóźniej po 6 miesiącach, chyba że wyraźnie udzielili Państwo zgody na dłuższe przechowywanie tych danych.
Należy pamiętać, że składanie aplikacji na stanowiska jest możliwe tylko za pomocą portalu aplikacyjnego. Jeśli mimo to skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem e-maila, wyraźnie zaznaczamy, że załączniki do wiadomości e-mail nie są szyfrowane.

Przekazywanie danych do innych spółek grupy

Przekazanie danych osobom trzecim spoza Grupy Roto co do zasady nie ma nigdy miejsca, o ile nie jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub ujawnienie danych jest niezbędne do realizacji stosunku umownego albo wcześniej wyraźnie zgodzili się Państwo na ujawnienie swoich danych. Zewnętrzni usługodawcy i firmy partnerskie otrzymają Państwa dane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do realizacji zamówienia. W takich przypadkach zakres przesłanych danych jest ograniczony do wymaganego minimum. Jeśli nasi usługodawcy mają kontakt z Państwa danymi osobowymi, zapewniamy, że w takim samym stopniu zostają zachowane przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Należy również zwrócić uwagę na właściwą politykę prywatności dostawców. Każdy dostawca usług jest odpowiedzialny za swoje usługi, przy czym o ile to możliwe sprawdzamy usługi pod kątem zgodności z wymogami prawnymi.

Przekazywanie danych zewnętrznym dostawcom usług (realizującym zamówienie) 

Państwa dane będą przekazywane partnerom serwisowym, pod warunkiem, że działają w naszym imieniu i wspierają Roto Okna Dachowe sp. z o.o. w świadczeniu usług. 
Przetwarzanie danych osobowych przez zakontraktowanych usługodawców odbywa się w ramach realizacji zamówienia wg art. 28 RODO.
Wyżej wymienieni usługodawcy uzyskują dostęp tylko do tych danych osobowych, które są wymagane do wykonywania danej czynności. Zabrania się tym usługodawcom przekazywania danych osobowych lub wykorzystywania ich do innych celów, w szczególności do własnych celów reklamowych. 
Jeśli nasi usługodawcy mają kontakt z Państwa danymi osobowymi, zapewniamy za pomocą środków prawnych, technicznych i organizacyjnych, a także przez regularne kontrole, że są one przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 
Nie dochodzi do komercyjnego ujawnienia Państwa danych osobowych innym firmom.

Narzędzia do optymalizacji stron internetowych

W ramach gromadzenia danych osobowych za pośrednictwem narzędzi optymalizacji strony internetowej opieramy się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w powiązaniu z pkt. 47 preambuły. Na tej podstawie reklama bezpośrednia jest zwykle uzasadnionym interesem. Państwa zainteresowania, podstawowe prawa i podstawowe wolności nie są w tym wypadku ważniejsze niż nasze interesy reklamowe, ponieważ informujemy Państwa kompleksowo o gromadzeniu danych w kontekście naszej polityki prywatności, dając zawsze możliwość rezygnacji (przez link lub ustawienia przeglądarki). Ponadto stosujemy śledzenie pseudonimowe.

Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszych informacjach o plikach cookie.

 

Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics. W imieniu operatora tej witryny Google analizuje korzystanie z witryny w celu sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie i świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej oraz korzystaniem z usług internetowych u operatora strony. Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych, prosimy zapoznać się ze stroną https://www.google.com/analytics/terms/pl.html oraz https://policies.google.com/?hl=pl&gl=pl
Google Analytics korzysta z tzw. „cookies”. Informacje na temat korzystania z tej strony internetowej generowane przez pliki cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie przez odpowiednią konfigurację przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki. Kliknięcie tutaj spowoduje zapisanie pliku cookie służącego do rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie informacji w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny: Dezaktywacja Google Analytics.

Menedżer tagów Google

Ze względu na przejrzystość działań zwracamy uwagę, że używamy Menedżera tagów Google. Menedżer tagów Google nie gromadzi danych osobowych. Menedżer tagów ułatwia integrację i administrację naszych tagów. Tagi to małe fragmenty kodu, których można używać między innymi do pomiaru ruchu i zachowań użytkowników, śledzenia wpływu reklam online i kanałów społecznościowych, konfigurowania remarketingu i kierowania do odbiorców oraz testowania i optymalizowania witryn. Używamy Menedżera tagów dla usług Google Analytics i GA Audience. Jeśli zdecydują się Państwo na dezaktywację, Menedżer tagów Google weźmie to pod uwagę. Aby uzyskać więcej informacji o Menedżerze tagów Google, należy zapoznać się ze stroną: https://developers.google.com/tag-platform.

Remarketing Google Analytics

Nasze witryny wykorzystują funkcje remarketingu Google Analytics w połączeniu z możliwościami Google AdWords i Google DoubleClick na różnych urządzeniach. Usługodawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Ta funkcja umożliwia powiązanie grup docelowych reklam utworzonych za pomocą remarketingu Google Analytics z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick na różnych urządzeniach. W ten sposób spersonalizowane, odnoszące się do zainteresowań wiadomości reklamowe, które zostały dostosowane w oparciu o poprzednie użycie i przeglądanie na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. na tablecie lub komputerze).
W przypadku wyrażenia na to zgody, Google połączy w tym celu historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z Państwa kontem Google. Dzięki temu te same spersonalizowane wiadomości reklamowe mogą pojawiać się na każdym urządzeniu, na które logują się Państwo przy użyciu swojego konta Google.
Aby wesprzeć tę funkcję, Google Analytics zbiera uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo powiązane z naszymi danymi Google Analytics, aby zdefiniować i utworzyć grupy odbiorców promocji na różnych urządzeniach.
Można na stałe zrezygnować z remarketingu/personalizowania na różnych urządzeniach, wyłączając spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google; klikając w ten link: https://safety.google/intl/de/privacy/ads-and-data/.
Scalanie zebranych danych na koncie Google zależy wyłącznie od Państwa zgody, której można udzielić lub odwołać ją w Google (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie są połączone z Państwa kontem Google (na przykład, w razie nieposiadania konta Google lub sprzeciwu wobec scalaniu), gromadzenie danych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadnione interesy wynikają z faktu, że operator strony jest zainteresowany anonimową analizą zachowań użytkowników odwiedzających witrynę w celach reklamowych.
Więcej informacji i zasady ochrony danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności firmy Google na stronie: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google reCaptcha

Aby zabezpieczyć nasz formularz kontaktowy przed niechcianym użyciem, korzystamy z usługi reCaptcha firmy Google Inc.
Usługa ta umożliwia rozróżnienie, czy zgłoszenie dokonywane jest przez człowieka, czy też jest to nadużycie i zgłoszenie zautomatyzowane przez maszynę (spambota). W tym celu Twój adres IP i wszelkie inne dane wymagane przez Google Inc. dla usługi reCaptcha zostaną przesłane do Google Inc. Dane te podlegają odmiennej polityce prywatności firmy Google Inc. Można ją znaleźć na stronie: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Zakładki społecznościowe

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są tak zwane zakładki społecznościowe (Facebook, YouTube, Twitter, Xing). Zakładki społecznościowe są zakładkami internetowymi, które umożliwiają użytkownikom takiej usługi zbieranie linków i wiadomości. Są one zawarte na naszej stronie internetowej wyłącznie jako łącze do odpowiednich usług. Po kliknięciu na zintegrowaną grafikę nastąpi przekierowanie na stronę odpowiedniego dostawcy, tzn. dopiero wtedy informacje o użytkowniku będą przesyłane do odpowiedniego dostawcy. Informacje na temat postępowania z danymi osobowymi użytkownika podczas korzystania z tej strony internetowej można uzyskać po zapoznaniu się z odpowiednią polityką prywatności dostawcy.

 

Korzystanie przez Roto z usług Meta

Roto Okna Dachowe Sp. z o. o. z siedzibą w Lubartowie (ul. Lubelska 104, 21-100 Lubartów) jest administratorem danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w danych z narzędzi biznesowych na potrzeby świadczenia przez Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irlandia) [dalej: Meta] usług dopasowania, pomiaru i analizy (np. w celu dostarczania Roto analiz i raportów dotyczących kampanii), przy czym Roto powierza firmie Meta przetwarzanie takich danych osobowych do takich celów w imieniu Roto w charakterze podmiotu przetwarzającego dane zgodnie z Regulaminem korzystania z narzędzi biznesowych firmy Meta i Regulaminem przetwarzania danych Meta.

Zasady stosowane przez Meta zawarte opisane są m.in. na stronach Centrum ochrony prywatnośc, Zasady ochrony prywatności i Zasady stosowania plików cookie.

W odniesieniu do danych osobowych zawartych w danych zdarzeń dotyczących działań osób w witrynach internetowych i aplikacjach Roto, które integrują narzędzia biznesowe firmy Meta, dla których przetwarzania Roto i Meta wspólnie określają środki i cele na mocy RODO, Roto i Meta są współadministratorami zgodnie z art. 26 RODO. Wspólne przetwarzanie danych obejmuje gromadzenie takich danych osobowych za pośrednictwem narzędzi biznesowych firmy Meta oraz ich późniejsze przekazywanie Meta w celu wykorzystania do celów określonych powyżej. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Narzędzia biznesowe Meta. Wspólne przetwarzanie danych reguluje Załącznik Administrator danych osobowych, zawierający wspólne uzgodnienia, określające w szczególności zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO.

Do narzędzi Meta, z których korzystamy, należą m.in:

 • Piksel Meta, za którego pomocą możemy mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie. Dane zebrane w ten sposób nie są dla nas danymi osobowymi, co oznacza, że nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Meta. Piksel Meta jest wykorzystywany wyłącznie za zgodą użytkownika na korzystanie z plików cookie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Reklama w Meta, w tym na Facebooku, z której korzystamy, aby zwrócić uwagę użytkowników na nasze produkty i usługi. W ten sposób reklama jest odtwarzana na portalu grupie użytkowników wstępnie zdefiniowanej przez Meta. Nie mamy dostępu do danych osobowych tej grupy użytkowników. Klikając naszą reklamę, użytkownik zostanie przekierowany na naszą stronę internetową www.roto-oknadachowe.pl, gdzie może skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego. W przypadku pozostawienia danych osobowych w formularzu kontaktowym uzyskujemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgodę użytkownika na przetwarzanie tych danych w celu kierowania do niego reklam, jeśli zgoda taka zostanie wyrażona.
 • Grupy niestandardowych odbiorców, czyli opcja targetowania reklam, która pozwala wyszukiwać na platformach Meta istniejących odbiorców z wykorzystaniem m.in. list klientów, ruchu w witrynie lub aplikacji albo aktywności na platformach Meta. Do tych celów wykorzystywane są pliki cookies firmy Meta. Grupy niestandardowych odbiorców są wykorzystywane wyłącznie za zgodą użytkownika na korzystanie z plików cookie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • API konwersji, które są stosowane w celu stworzenia bezpośredniego połączenia między danymi marketingowymi Roto a produktami Meta, co pomaga m.in. zoptymalizować targetowanie reklam i mierzyć wyniki na platformach Meta. Do powyższych celów wykorzystywane są pliki cookies firmy Meta. API konwersji jest wykorzystywany wyłącznie za zgodą użytkownika na korzystanie z plików cookie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO.


Osoby trzecie, w tym firma Meta, mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny Roto i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów, targetowania i dostarczania reklam. Użytkownicy mogą wyłączyć gromadzenie i używanie informacji o nich do obsługi targetowania reklam poprzez dokonanie odpowiednich zmian ustawień przeglądarki internetowej oraz aplikacji, w tym Facebooka. Mechanizmy umożliwiające użytkownikom dokonanie wyboru są opisane m.in. na następujących stronach:

 

Bezpieczeństwo danych

Roto Okna Dachowe sp. z o.o. stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych administrowanych przez nas przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z postępem technologicznym.

Prawa zainteresowanych osób

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane, są Państwo osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Państwu następujące prawa względem administratora: 

 • Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą wg art. 15 RODO
  Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli ma to miejsce, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich jak opisano dalej w art. 15 RODO.
 • Prawo do sprostowania
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe zgodnie z art. 16 RODO.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Zgodnie z zapisami art. 18 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach.
  Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Powiadomimy Państwa przed zniesieniem ograniczenia.
 • Prawo do usunięcia danych
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 1 RODO, chyba że istnieje wyjątek od obowiązku usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO.
 • Prawo do powiadomienia
  Zgodnie z art. 19 RODO administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo być poinformowana o tych odbiorcach. Mają Państwo prawo być poinformowani przez administratora o tych odbiorcach.
 • Prawo do przenoszenia danych
  Ponadto na podstawie art. 20 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, pod warunkiem spełnienia wymogów art. 20 ust. 1 lit. a RODO, lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Prawo do sprzeciwu
  Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw względem Roto Okna Dachowe sp. z o.o. wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych podlegających ochronie
  Mają Państwo w każdej chwili prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych udzielonej  Roto Okna Dachowe sp. z o.o. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do czasu odwołania.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.

 

Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności zostanie zaktualizowana w miarę rozwoju Internetu lub naszej oferty. Zmiany ogłosimy w odpowiednim czasie na tej stronie internetowej. Aby być informowanym o aktualnym stanie naszych przepisów dotyczących korzystania z danych, należy odwiedzać tę stronę regularnie.

Dane kontaktowe

Roto Okna Dachowe Sp. z o.o.
adres: ul. Lubelska 104, 21-100 Lubartów
tel.: +48 81 855 03 55
e-mail: dataprotectiondst-pl@rotofrank.com

 

 

 

Informacja dla klientów i osób zainteresowanych dotycząca przetwarzania danych osobowych

Staranność i przejrzystość to podstawa opartej na zaufaniu współpracy z naszymi klientami. Dlatego informujemy Państwa o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane oraz jak mogą Państwo korzystać ze swoich praw, które przysługują Państwu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. To, jakie dane osobowe przetwarzamy oraz do jakiego celu, zależy od określonego stosunku umowy.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?
Podmiotem odpowiedzialnym (Administratorem danych osobowych) jest:
Roto Okna Dachowe Sp. z o.o.
ul. Lubelska 104
21-100 Lubartów
KRS 0000033255

2. Jak można skontaktować się z nami w sprawie ochrony danych?
Roto Okna Dachowe Sp. z o.o.
adres: ul. Lubelska 104, 21-100 Lubartów
tel.: +48 81 855 03 55
e-mail: dataprotectiondst-pl@rotofrank.com

3. Jakie dane osobowe są przez nas wykorzystywane?
Pojęcie danych osobowych 
Dane osobowe w ogólnym unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) są zdefiniowane w następujący sposób: Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
W razie złożenia zapytania, zażądania od nas sporządzenia oferty lub zawarcia z nami umowy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe m.in. także w celu spełnienia ustawowych obowiązków, w celu ochrony uzasadnionego interesu lub na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. 
W zależności od celu w jakim przetwarzane są dane osobowe możemy przetwarzać w następujące kategorie danych:
•    imię i nazwisko
•    adres
•    dane osobowe stanowiące dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail, nr tel. komórkowego i nr faksu)
•    stanowisko/funkcja
•    data urodzenia
•    dane podstawowe umowy, w szczególności numer umowy, okres obowiązywania, termin wypowiedzenia, rodzaj umowy
•    dane do faktury/dane dotyczące obrotu 
•    dane dotyczące wypłacalności 
•    dane dotyczące płatności/informacje o koncie bankowym
•    informacje dotyczące konta użytkownika, dane  uzyskane podczas rejestracji i login
•    filmy i zdjęcia
 
4. Z jakich źródeł pochodzą dane?
Po uzyskaniu przez Państwa dostępu do naszych stron internetowych nasze serwery internetowe automatycznie zbierają informacje o charakterze ogólnym. Obejmuje to rodzaj przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych, adres IP używanego komputera, witrynę, z której nastąpiło przekierowanie, odwiedzane strony w naszym portalu oraz datę i czas trwania wizyty. Nie możemy wykorzystać tych informacji do identyfikacji konkretnego użytkownika. Informacje są przez nas analizowane wyłącznie w celach statystycznych i wykorzystywane tylko w celu zwiększenia atrakcyjności, ulepszania zawartości i funkcjonalności naszych stron internetowych
Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od naszych osób kontaktowych u klientów lub osób zainteresowanych.
Ponadto otrzymujemy dane osobowe z następujących źródeł:
•    wywiadownie gospodarcze
•    ogólnodostępne źródła: rejestry handlowe lub rejestry zrzeszeń
•    podmioty wchodzące w skład Grupy ROTO
 
5. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane i na jakiej podstawie prawnej?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe przestrzegając w szczególności postanowień ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) 


5.1 Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust.1 a RODO)
Jeżeli udzielili nam Państwo dobrowolnej zgody na gromadzenie, przetwarzanie lub przekazywanie określonych danych osobowych, wówczas zgoda ta stanowi podstawę prawną dla przetwarzania tych danych. 
W szczególności w poniższych przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej przez Państwa zgody:
•    przesłanie newslettera pocztą elektroniczną
•    badania rynkowe (np. ankiety dotyczące zadowolenia klientów)
•    marketing i reklama – tworzenie profili klientów
•    udostępnienie referencji klienta (nazwisko i zdjęcie)
•    nagrywanie filmów i robienie zdjęć
 
5.2 W celu realizacji umowy (art.6 ust. 1 b RODO)
Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy zawartej między Państwem, a Roto Okna Dachowe sp. z o.o. . 
W ramach tej podstawy prawnej przetwarzamy Państwa dane w szczególności w celu realizacji następujących czynności:
a.    do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy.
b.     wykonania umowy, w tym: zarządzanie umową, bieżącej obsługi klienta, centrum obsługi, realizacji roszczeń wynikających z umowy, zarządzania wierzytelnościami, 


5.3 W celu spełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO) lub w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e RODO)
Jako przedsiębiorstwo podlegamy różnym zobowiązaniom prawnym. W celu ich spełnienia  konieczne może być przetwarzanie danych osobowych.
 
5.4 Na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 f RODO)
W określonych przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe Jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej i jeżeli nie naruszają one interesów, podstawowych praw i podstawowych wolności danej osoby. 
 
6. Komu są przekazywane Państwa dane?
W celu spełnienia naszych obowiązków umownych i ustawowych udostępniamy Państwa dane osobowe różnym podmiotom publicznym oraz zewnętrznym usługodawcom. 
Przekazanie danych osobom trzecim spoza Grupy Roto co do zasady nie ma nigdy miejsca, o ile nie jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub ujawnienie danych jest niezbędne do realizacji stosunku umownego albo wcześniej wyraźnie zgodzili się Państwo na ujawnienie swoich danych. Zewnętrzni usługodawcy i firmy partnerskie otrzymają Państwa dane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do realizacji zamówienia. W takich przypadkach zakres przesłanych danych jest ograniczony do wymaganego minimum. Jeśli nasi usługodawcy mają kontakt z Państwa danymi osobowymi, zapewniamy, że w takim samym stopniu zostają zachowane przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Należy również zwrócić uwagę na właściwą politykę prywatności dostawców. Każdy dostawca usług jest odpowiedzialny za swoje usługi, przy czym o ile to możliwe sprawdzamy usługi pod kątem zgodności z wymogami prawnymi.
  
Zewnętrzni usługodawcy:
Przetwarzanie danych osobowych przez zakontraktowanych usługodawców odbywa się w ramach realizacji zamówienia wg art. 28 RODO. Niżej wymienieni usługodawcy uzyskują dostęp tylko do tych danych osobowych, które są wymagane do wykonywania danej czynności. Zabrania się tym usługodawcom przekazywania danych osobowych lub wykorzystywania ich do innych celów, w szczególności do własnych celów reklamowych. Jeśli nasi usługodawcy mają kontakt z Państwa danymi osobowymi, zapewniamy za pomocą środków prawnych, technicznych i organizacyjnych, a także przez regularne kontrole, że są one przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Nie dochodzi do komercyjnego ujawnienia Państwa danych osobowych innym firmom.
Współpracujemy z wybranymi usługodawcami, aby spełniać nasze obowiązki umowne i ustawowe, w szczególności:
a)    usługodawcami świadczącymi usługi  IT (np. konserwacja systemów informatycznych, usługi hostingowe);
b)    usługodawcami świadczącymi usługi w zakresie niszczenia akt i danych;
c)    usługodawcami świadczącymi usługi w zakresie usług drukarskich;
d)    usługodawcami świadczącymi usługi w zakresie usługi telekomunikacyjne;
e)    usługodawcami świadczącymi usługi w zakresie obsługi płatności;
f)    usługodawcami świadczącymi usługi w zakresie doradztwa i konsultingu;
g)    usługodawcami świadczącymi usługi w zakresie marketingu lub sprzedaży;
h)    agencjami informacyjnymi;
i)    partnerami handlowymi;
j)    usługodawcami świadczącymi usługi w zakresie wsparcia telefonicznego (infolinia);
k)    usługodawcami świadczącymi usługi w zakresie hostingu internetowego;
l)    usługodawcami świadczącymi usługi w zakresie korespondencji masowej;
m)    biegłymi rewidentami;
n)    pomiotami świadczącymi profesjonalną obsługę prawną.
 
Podmioty publiczne:
Ponadto możemy być zobowiązani do przekazywania Państwa danych osobowych do innych odbiorców, będących podmiotami publicznymi, w celu realizacji ustawowych obowiązków.
 
7. Jak długo Państwa dane są przechowywane?
Państwa dane osobowe są przechowywane tak długo, dopóki jest to niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały pozyskane, w tym przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń  i czynów karalnych.
Dane osobowe osoby, której dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane natychmiast po ustaniu konieczności przechowywania w określonym celu. Ponadto takie przechowywanie może mieć miejsce, jeżeli ustawodawca europejski lub krajowy przewidział odpowiednie przepisy, prawa lub inne przepisy unijne, którym podlega administrator. Zablokowanie lub usunięcie danych ma również miejsce, gdy upłynie okres przechowywania określony przez wyżej wymienione przepisy, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy
 
8. Jakie prawa Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do danych osobowych jej dotyczących w granicach art. 15 RODO, prawo do sprostowania w granicach art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych w granicach  art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania w granicach art. 18 RODO, prawo do powiadomienia w granicach art. 19 RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu według art. 21 RODO oraz prawo do przenoszenia danych w granicach art. 20 RODO. Ponadto osoba ta ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza RODO 


8.1 Prawo do sprzeciwu
• Jakie prawa przysługują Państwu w razie przetwarzania danych na podstawie Państwa uzasadnionego interesu lub interesu publicznego?
Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO mają Państwo prawo, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionego interesu); dotyczy to także wynikającego z tych przepisów profilowania.
Po złożeniu sprzeciwu przez Państwa zaprzestajemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
• Jakie prawa przysługują Państwu w razie przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego?
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO, do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeżeli złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, wówczas Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.
 
8.2 Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych podlegających ochronie
Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych udzielonej  Roto Okna Dachowe sp. z o.o., z którego mogą Państwo skorzystać w każdej chwili. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do czasu odwołania.
 
8.3 Prawo do informacji
Mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać informacji o tym, czy przechowujemy dane osobowe dotyczące Państwa. Jeżeli Państwo tego zażądają, udzielimy informacji, jakie to są dane, w jakim celu dane są przetwarzane, komu dane są udostępniane, jak długo dane są przechowywane oraz jakie pozostałe prawa przysługują Państwu w odniesieniu do tych danych. 
 
8.4 Pozostałe prawa
Ponadto mają Państwo prawo do sprostowania nieprawidłowych danych lub do żądania usunięcia Państwa danych. Jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 1 RODO, Państwa dane zostaną przez nas usunięte. Jeżeli nie istnieje wyjątek od obowiązku usunięcia danych zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO Państwa dane zostaną przez nas niezwłocznie usunięte Mogą Państwo także zażądać, abyśmy udostępnili Państwu lub wybranej przez Państwa osobie lub przedsiębiorstwu wszystkie dane osobowe, które nam Państwo udostępnili, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
Ponadto, bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie
 
8.5 Realizacja Państwa praw
W celu realizacji Państwa praw mogą się Państwo zwrócić do podmiotu odpowiedzialnego pod numer tel. +48 81 855 03 55 lub mailowo na adres: dataprotectiondst-pl@rotofrank.com. Niezwłocznie zajmiemy się obsługą Państwa zapytań zgodnie z wytycznymi ustawowymi i poinformujemy Państwa, jakie działania podjęliśmy.
 
9. Czy istnieje obowiązek udostępnienia przez Państwa danych osobowych?
W celu nawiązania stosunków handlowych muszą Państwo udostępnić nam dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji umowy oraz które musimy bezwarunkowo zgromadzić ze względu na wytyczne ustawowe. Jeżeli nie udostępnią nam Państwo tych danych, wówczas zawarcie lub realizacja umowy będzie niemożliwa.
 
10. Zmiany niniejszej informacji
Jeżeli cel lub sposób przetwarzania Państwa danych osobowych ulegnie znacznej zmianie, wówczas w odpowiednim czasie zaktualizujemy te dane i poinformujemy o tym Państwa.