Aufgrund einer technischen Störung sind wir telefonisch aktuell nicht erreichbar. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Skip to the main content.

#Roto Working World

 

Roto: Prestaties lonen

Leinfelden-Echterdingen

 

De internationaal opererende Roto Groep meldt een "over het geheel genomen verheugende ontwikkeling, waarbij de verwachtingen in sommige gevallen zijn overtroffen". In 2020 was de bouwleverancier er al in geslaagd om de omzet en winst te verhogen ondanks de wereldwijde Corona-turbulentie. In het eerste kwartaal van 2021 versnelde het groeitempo zelfs aanzienlijk. Op basis hiervan voorspelt Dr. Eckhard Keill ook voor het lopende jaar een goede prestatie. Voor de directie van Roto Frank Holding AG speelt de consequente strategie om echte voordelen voor de klant centraal te stellen een doorslaggevende rol. Toch zijn er concrete risicofactoren. Naast de nog steeds niet te overziene effecten van de economische pandemie, geldt dit momenteel in het bijzonder voor de grote problemen in de externe grondstoffen-, transport- en logistieke sectoren.

Roto_Leinfelden_Echterdingen_Teaser

 

Volgens de Roto Groep is het volkomen onzeker hoe lang de "pandemiegerelateerde boom" in de bouwsector zal duren. Om zich zowel nationaal als internationaal zo "onafhankelijk mogelijk van de economie" te maken, wil de bouwleverancier met zijn drie divisies toonaangevend zijn en blijven op het gebied van prestaties. De foto toont het hoofdkantoor in Leinfelden-Echterdingen bij Stuttgart.

"Opmerkelijke successen" 

 

Voor 2020 rapporteert Keill een geconsolideerde groepsomzet van 685,7 miljoen euro (na 665,8 miljoen euro). De resulterende nominale groei van 3% ligt iets boven de schatting van iets minder dan 2% die in november vorig jaar werd gepubliceerd. Het succes is vooral gebaseerd op het onbeperkte vermogen om ondanks Corona in elke fase te leveren, wat een belangrijk voordeel voor de klant is gebleken en zo voor een concreet concurrentievoordeel heeft gezorgd.

Keill is ook zeer tevreden over de ontwikkeling van de drie divisies met het oog op de verschillende randvoorwaarden op de internationale markten. Het feit dat de divisie raam- en deurtechnologie (BFT) de "uitgesproken markt- en omzetdaling" als gevolg van de pandemie volledig kon compenseren en de omzet van het voorgaande jaar kon evenaren, is een opmerkelijk succes. Hetzelfde geldt voor de bovengemiddelde prestaties van de daksysteemtechnologie (DST), die een hoge eencijferige groei liet zien. Roto Professional Service (RPS), een specialist voor de volledige after-supply van ramen en deuren, is de jongste divisie die een dubbelcijferige stijging laat zien.

De verhouding tussen buitenlandse en binnenlandse activiteiten in de groep blijft rond tweederde op eenderde. Het aantal werknemers, dat aan het eind van het jaar ongeveer 4.800 bedroeg, is licht gedaald. Volgens Keill werd het gerichte investeringsprogramma voortgezet op een niveau "aangepast aan de Corona-turbulentie" en concentreerde het zich voornamelijk op vervangingsaankopen en digitalisering."Alles gerealiseerd"

 

De winstsituatie verbeterde "aanzienlijk", benadrukte de holdingdirectie. Dankzij onder andere efficiënt middelen- en kostenbeheer steeg het groepsresultaat aanzienlijk. De verdere versterking van de toch al hoge vermogensratio onderstreept de economische stabiliteit van Roto, die vooral in tijden van crisis een belangrijke veiligheidsfactor voor marktpartners vormt. Dit wordt ook vaak door hen aan het bedrijf bevestigd.

"We hebben alles kunnen realiseren wat we hadden gepland", vat Keill samen. Dit betekent dat het bedrijf 2021 "waarschijnlijk net zo uitdagend" ingaat. Natuurlijk helpt het dat de bouwsector over het algemeen een van de winnaars is van de Covid 19 omwentelingen. Over het algemeen profiteert de sector momenteel van een "pandemische boom" die wordt veroorzaakt door de verschuiving van traditionele consumptie naar investeringen in particuliere woningen. Hoe lang dit gunstige klimaat zal duren, is echter volkomen onzeker. Het is des te belangrijker om zo "onafhankelijk mogelijk van de economie" te worden door middel van een eigen dienstenportfolio.

 

"Hard werken als voorheen"

 

De start van het jaar was "briljant" voor Roto, legt Keill uit en wijst op een duidelijke dubbelcijferige stijging van de groepsomzet in het 1e kwartaal van 2021. Alle drie de divisies zijn voldoende gegroeid. Ook de winstsituatie is verder verbeterd. Hoewel het groeitempo naar verwachting in de loop van het jaar zal vertragen, rechtvaardigt de positieve status quo de verwachting van een "goed jaar als geheel".

Dit veronderstelt echter niet tevreden zijn met wat is bereikt, maar "hard werken" zoals voorheen, bijvoorbeeld om de bestaande voorsprong in levertijden te behouden. Het voortdurend onderzoeken en vervullen van relevante klantbehoeften blijft een centraal agendapunt. Verder is het noodzakelijk dat de divisies nadenken over nieuwe doelgroepen en hun professionele digitale aanpak.

Keill maakt zich zorgen over de situatie op de internationale grondstoffen- en logistieke markten. Aan de ene kant is er een toenemend tekort aan materialen en aan de andere kant is er onvoldoende transportcapaciteit. Beide factoren drijven de prijzen op en zetten goed functionerende toeleveringsketens onder druk. In het algemeen zijn er aanzienlijke inflatoire tendensen te verwachten, die ook van invloed zouden zijn op de prijzen bij Roto.

Eckhard_Keill
Dr. Eckhard Keill rapporteert over de "al met al verheugende ontwikkeling" van de Roto Groep. Dit geldt zowel voor de omzet als de winst. Na een "spetterende" start van het jaar verwacht de directie van Roto Frank Holding AG een goed 2021. De basis voor dit succes is de consistente en voortdurende klantgerichtheid van de bouwleverancier.
Dr. Eckhard Keill
Raad van bestuur