Aufgrund einer technischen Störung sind wir telefonisch nicht erreichbar. Bitte senden Sie Ihr Anliegen an vertrieb@roto-frank.com
Skip to the main content.

Deklaracje właściwości użytkowych

zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych (UE nr 305/2011).

 

Tutaj dowiesz się, jak uzyskać wszystkie deklaracje właściwości użytkowych naszych produktów Roto.

 

Krok 1: Potrzebujesz danych z tabliczki znamionowej

Wartości wejściowe tabliczki znamionowej

Grafika pokazuje, gdzie można znaleźć poszczególne wartości do wprowadzenia na tabliczce znamionowej okna.

Liczby od 1 do 9 na końcu monitu odpowiadają numeracji na grafice.

roto-nameplate-window-door-standard

Krok 2: Wprowadź dane typu

zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych
(UE nr 305/2011)

Deklaracja właściwości użytkowych

Na stronie roto-ce.com można uzyskać dostęp do deklaracji wyników krok po kroku.

 

Do portalu deklaracji właściwości użytkowych

roto-extra-pl