Aufgrund einer technischen Störung sind wir telefonisch nicht erreichbar. Bitte senden Sie Ihr Anliegen an vertrieb@roto-frank.com
Skip to the main content.

отпечатък    
 

Roto Frank Holding AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Германия
Germany
Телефон: +49 711 7598 0
Факс: +49 711 7598 253
Имейл: info@roto-frank.com

Управител
д-р Екхард Кайл

Надзорен съвет
д-р Гюнтер Кегел (председател)

Съд на регистрация
Районен съд Щутгарт
Номер на регистрация: HRB 222698

Идентификационен номер по ДДС
съгласно чл. 27 a от Закона за ДДС: DE147843524
Съдържанията на уебсайта www.roto-frank.com (начална страница) постоянно се проверяват и актуализират. Въпреки цялото внимание данните могат да се променят краткосрочно. Поради това не може да се поема гаранция или отговорност за актуалността, пълнотата и достоверността на предоставените на разположение съдържания. Това важи и за съдържащите се на www.roto-frank.com (начална страница) линкове към други страници, върху които Roto Frank Holding AG няма влияние.
Съдържанието и структурата на уебсайта https://www.roto-frank.com (начална страница) са защитени от авторско право. Използването на текстове и изображения, както и размножаването на информация и данни, налага предварително одобрение от оператора.

Задължения за информация съгласно чл. 36 от Закона за регулиране на потребителските спорове (VSBG)
Roto Frank Holding AG не е готова или задължена да участва в процедури по регулиране на спорове пред арбитражен съвет на потребителите.

За предложения и съвети винаги ще сме благодарни.