Aufgrund einer technischen Störung sind wir telefonisch nicht erreichbar. Bitte senden Sie Ihr Anliegen an vertrieb@roto-frank.com
Skip to the main content.

Impressum

 

Roto Frank Holding AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Nemecko
Germany
Telefon: +49 711 7598 0
Fax: +49 711 7598 253
E-mail: info@roto-frank.com

Predstavenstvo
Dr. Eckhard Keill

Dozorná rada
Dr. Gunther Kegel (Predseda)

Registračný súd
Súd prvého stupňa Stuttgart
Registračné číslo: HRB 222698

Daňové identifikačné číslo

podľa § 27 zákona o dani z obratu: DE147843524
Obsah webovej stránky www.roto-frank.com (domovská stránka) sa priebežne kontroluje a aktualizuje. Napriek všetkej starostlivosti môže dôjsť k zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Preto nenesieme žiadnu zodpovednosť ani záruku za aktuálnosť, úplnosť alebo správnosť poskytovaného obsahu. To platí aj pre odkazy uvedené na www.roto-frank.com (domovská stránka), ktoré odkazujú na stránky, na ktoré spoločnosť Roto Frank Holding AG nemá žiadny vplyv.
Obsah a štruktúra webovej stránky www.roto-frank.com (domovská stránka) sú chránené autorským zákonom. Použitie textov a obrázkov, ako aj kopírovanie informácií a údajov si vyžaduje predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa webovej stránky.

Informačné povinnosti podľa § 36 zákona o ochrane spotrebiteľa (VSBG)
Spoločnosť Roto Frank Holding AG nie je pripravená ani povinná zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred zmierovacím orgánom pre spotrebiteľské spory.

Vždy vám budeme vďační za akékoľvek návrhy a upozornenia.