„Ražots Vācijā” – ko tas nozīmē?

Uzņēmējsabiedrība Roto ar galveno mītni Leinfeldenē-Ehterdingenē pie Štutgartes ir vācu uzņēmumu grupa.

Roto ir ievērojami audzis – organiski un noturīgi.

Mūsu kopīgās vērtības raksturo identitāti, kura ir pamatā Roto kā vācu uzņēmuma izcilībai. Mūsu uzņēmuma vērtību sistēmu balsta trīs pīlāri:

  • nepārtrauktība, konsekventums un uzticamība;
  • pieredze, tiekšanās pēc panākumiem un tālredzīgums;
  • zināšanas, varēšana un vācu inženiermāksla.

Kā tehnoloģiskais celmlauzis Roto izstrādā inteliģentus produktu risinājumus, kas pārliecina ar precīzu tehniku un kalpošanas ilgumu.

Ražošanas un vides pārvaldība, kā arī loģistika neatkarīgi no ražošanas valsts ir vērsta uz Vācijā iedibinātajām vērtībām – uzticamību, pamatīgumu un tālredzīgumu.

Vācu precizitāte konstrukcijā un izstrādē, kvalitātes un procesu pārvaldība nodrošina iespēju piedāvāt klientiem augstas kvalitātes ražojumus un pakalpojumus. Visā pasaulē.

Vācijā godā turēto vērtību konsekventa īstenošana kvalitātes standartos un normatīvos rada mūsu partneru un klientu uzticēšanos. To nozīmē „ražots Vācijā”.